Wypadek w trakcie ćwiczeń

Dlaczego warto?:

 • Nie wygramy – nie płacisz
 • Bez stresu
 • Klarowne zasady
 • Po polsku
 • Bez pośredników
wypadek w trakcie cwiczen uk

Sport to zdrowie jak zwykli mawiać eksperci. Jednak podczas uprawiania sportu również dochodzi do wypadków. Szczególnym miejscem jest siłownia, do której chodzimy, aby poprawić swoja kondycje fizyczną oraz sylwetkę, wzmocnić mięśnie oraz stan zdrowia.  W trakcie ćwiczeń na siłowni dochodzi do wypadków, które mogą mieć poważne konsekwencje dla Twojego zdrowia.

Do wypadków najczęściej dochodzi  z powodu:

– wadliwego, przestarzałego lub źle konserwowanego  sprzętu
– źle oznakowanego oprzyrządowania do wykonywania poszczególnych ćwiczeń
– braku informacji na temat poszczególnych urządzeń
– niepoprawnie oznakowanych ciężarów

Siłownia jest miejscem publicznym, a zatem zobowiązuje jej właściciela do zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa. Ze względu na szczególna charakterystykę tego miejsca wszelkiego rodzaju sprzęty oraz maszyny do użytku klientów muszą być poddawane okresowym inspekcjom na wypadek jakichkolwiek usterek, które powinny zostać niezwłocznie naprawione. Za szkody poniesione w tego typu wypadkach możesz starać się o odszkodowanie od właściciela lub zarządcy obiektu. Podmioty prowadzące tego rodzaju działalność są zobowiązani do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa swoim klientom. Za szkodę odpowiada więc ten czyje zaniechanie stało się przyczyną wypadku. Ponadto regulamin korzystania z obiektów sportowych powinien być ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.


Wypadek na obiekcie sportowym – co jeszcze muszę wiedzieć?

W sytuacji gdy z powodu niedopatrzenia lub zaniedbania zarządcy obiektu dojdzie do wypadku, masz bardzo dużą szansę na pozytywne zakończenie procesu odszkodowawczego. Powstanie obowiązku zadośćuczynienia uwarunkowane jest faktem, że poszkodowany musi odnieść uszczerbek na zdrowiu, który został spowodowany działaniem lub zaniechaniem, z którym przepisy prawa wiążą obowiązek odszkodowawczy. Musi także istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaniedbaniem, a zaistniałą szkodą.

Siłownia jest miejscem publicznym, a zatem zobowiązuje jej właściciela do zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa. Ze względu na szczególna charakterystykę tego miejsca wszelkiego rodzaju sprzęty oraz maszyny do użytku klientów muszą być poddawane okresowym inspekcjom na wypadek jakichkolwiek usterek, które powinny zostać niezwłocznie naprawione. Za szkody poniesione w tego typu wypadkach możesz starać się o odszkodowanie od właściciela lub zarządcy obiektu. Podmioty prowadzące tego rodzaju działalność są zobowiązani do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa swoim klientom. Za szkodę odpowiada więc ten czyje zaniechanie stało się przyczyną wypadku. Ponadto regulamin korzystania z obiektów sportowych powinien być ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.

Działamy na zasadzie No-Win-No-Fee – płacisz prowizję tylko od wygranej sprawy. Wyjątkiem od tej umowy jest sytuacja w której klient wprowadziłby nas w błąd lub zaniechał kontaktu doprowadzając do zbędnych wydatków.

O co mogę się starać?

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • Ból i cierpienie
 • Utracone w wyniku wypadku zarobki
 • Koszty leczenia
 • Wszelkie wydatki związane z wypadkiem

Co należy zrobić?

Przede wszystkim udaj się do lekarza, który dokładnie wskaże urazy, które odniosłeś w wyniku wypadku. Jeśli masz taką możliwość zadbaj o uzyskanie danych świadków zdarzenia oraz poproś o udostępnienie nagrania z monitoringu. Następnie, w miarę możliwości, wykonaj dokumentację fotograficzną miejsca wypadku, wadliwego sprzętu, nieprawidłowego oznakowania lub jego braku. Wypadek należy także zgłosić zarządcy danego obiektu, który powinien sporządzić odpowiednią adnotację w książce wypadków. Poproś o kopie wpisu. Jeśli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne – nie podpisuj żadnej dokumentacji. Zebrane przez Ciebie dowody będą bardzo pomocne w ubieganiu się odszkodowanie w UK.

ZGŁOŚ WYPADEK - WYPEŁNIJ FORMULARZ

odszkodowanie w uk za zlamana noge

Dlaczego warto?:

 • Nie wygramy – nie płacisz
 • Bez stresu
 • Klarowne zasady
 • Po polsku
 • Bez pośredników

Dlaczego Powinieneś ubiegać się o rekompensatę z nami:

Polska kancelaria

Jesteśmy polsko-angielską kancelarią regulowaną przez Solicitors Authority Regulation w Wielkiej Brytanii

Negocjujemy gotówkę

Negocjujemy w imieniu Klienta wypłatę odszkodowania w formie gotówkowej również za uszkodzenia pojazdu

Wieloletni profesjonaliści

Nasz zespół tworzą jedynie prawnicy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i tylko oni prowadzą sprawy

NO-WIN NO-FEE

Prowadzimy Twoją sprawę w oparciu o przyjazną zasadę No Win No Fee czyli nie wygramy, nie płacisz!

Obsługa po polsku

Kompleksowa oraz profesjonalna obsługa w języku polskim (w trakcie komisji lekarskiej także)

Szybkość w działaniu

Minimalny czas trwania procesu odszkodowawczego (nasz cel to 3 miesiące)

Bez excessu

Dzięki nam otrzymasz należne Ci odszkodowanie, a także pojazd zastępczy nie płacąc excessu!

Tłumaczymy dokumenty

Tłumaczymy niezbędne dokumenty odszkodowawcze, tak abyś miał(a) pełną kontrolę nad prowadzoną sprawą

Zawsze jesteśmy obok

Pomagamy załatwić sprawy związane z ubezpieczalnią w sprawie odszkodowania w imieniu naszego Klienta

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek