Godziny otwarcia:

PON-PT: 8 - 20 | SOB: 10 - 18

Niezobowiazujaca konsultacja:

Zamów kontakt

Londyn

0208 4342 669

Manchester

0161 7914 669

Polska

+48 223 008 258

Wypadek w miejscu publicznym

Wypadki w miejscach publicznych w Wielkiej Brytanii są powszechne i mogą mieć poważne konsekwencje dla osób poszkodowanych. Bezpieczeństwo osób korzystających z takich miejsc, jak chodniki, parki, sklepy i supermarkety, jest odpowiedzialnością właścicieli tych terenów. W ramach prawa cywilnego właściciele mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Niniejszy artykuł skupia się na wypadkach w miejscach publicznych w UK, ich definicji, przyczynach oraz możliwościach prawnych, jakie poszkodowani mogą podjąć w celu uzyskania odszkodowania.

Wypadek w miejscu publicznym w Wielkiej Brytanii – co robić?

W przypadku wypadku w miejscu publicznym w UK istnieje kilka kroków, które warto podjąć, aby zapewnić sobie możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Wielka Brytania posiada specyficzne przepisy dotyczące odszkodowań powypadkowych, które uwzględniają zaniedbania innych osób jako podstawę roszczeń o rekompensatę. Jeśli doznałeś obrażeń na terenie publicznym, istotne jest, abyś możliwe najszybciej podjął odpowiednie działania, które pomogą udowodnić zasadność Twojego roszczenia.

 1. Pierwszym krokiem jest zawsze zadbanie o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Jeśli doznałeś obrażeń, niezwłocznie skontaktuj się ze służbami medycznymi i uzyskaj odpowiednią pomoc.
 2. Ważne jest zgłoszenie wypadku odpowiednim służbom. Skontaktuj się z lokalną policją, zarządcą lub właścicielem miejsca, gdzie doszło do wypadku, i poinformuj ich o zdarzeniu. Jednak z uwagi na swój stan zdrowia nie byłeś w stanie od razu zgłosić wypadku, zrób to, czym prędzej, nawet jeśli upłynęło już kilka dni.
 3. Zbierz dowody dotyczące wypadku. Zrób zdjęcia miejsca zdarzenia, które mogą potwierdzić przyczynę wypadku (występujące nieprawidłowości, zagrożenia). Jeśli miejsce wypadku obejmuje monitoring poproś o zabezpieczenie nagrania, aby nie zostało skasowane. Zbierz także dane kontaktowe ewentualnych świadków, którzy mogą potwierdzić przebieg wypadku.
 4. Zanotuj datę, godzinę, miejsce, okoliczności oraz wszelkie inne istotne informacje. Im bardziej szczegółowe informacje będziesz miał, tym łatwiej będzie udowodnić zasadność Twojego roszczenia odszkodowawczego.
 5. Ostatecznie, skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach odszkodowawczych. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, a prawnik będzie mógł ocenić Twoją sytuację, pomóc w zrozumieniu Twoich praw i udzielić niezbędnej pomocy prawnej.

Jak wykonać zdjęcia ukazujące przyczynę wypadku?

Najważniejsze jest, abyś wykonał zdjęcia miejsca zdarzenia, ukazujące występowanie zagrożenia, które doprowadziło do wypadku np. dziura w chodniku, brak pokrywy studzienki kanalizacyjnej, uszkodzony schodek. W przeciwnym razie udowodnienie tego, że nieprawidłowość występowała oraz że stanowiła zagrożenie, może nie być możliwe.

Aby wykonać zdjęcia ukazujące przyczynę wypadku, warto przestrzegać kilku istotnych wskazówek:

 • Zdjęcia powinny obejmować zarówno ogólny widok miejsca wypadku, jak i szczegóły, które mogą być istotne dla jego przyczyny. Staraj się uwiecznić zarówno szeroką perspektywę, jak i zbliżenia na występujące zagrożenia.
 • Upewnij się, że zdjęcia są ostre, dobrze oświetlone i pokazują rzeczywisty stan miejsca wypadku. Staraj się zrobić zdjęcia z różnych kątów, aby pokazać pełny obraz sytuacji.
 • Skup się na uwiecznieniu elementów, które były przyczyną wypadku, takich jak wadliwe schody, połamane poręcze, niebezpieczne przeszkody czy uszkodzenie nawierzchni. Zdjęcia powinny być wystarczająco wyraźne, aby można było zidentyfikować te elementy.
 • Umieść w kadrze przedmioty, które pomogą określić skale i wymiary miejsca wypadku. Na przykład, umieść w kadrze linijkę, monetę lub inne przedmioty o znanych rozmiarach, aby pomóc w ocenie sytuacji.
 • Upewnij się, że w ustawieniach aparatu jest ustawiona poprawna data i godzina, aby zdjęcia miały dokładne oznaczenia czasowe.

Ważne: Brytyjskie sądy orzekały, że różnica wysokości nierówności musi wynosić minimum 1 cal (2,54 cm), aby można było ją uznać za potencjalne zagrożenie. Nie jest to kwestia głębokości samej nierówności, ale różnicy w wysokości między uszkodzoną nawierzchnią a nieuszkodzoną częścią chodnika, bez względu na to, czy jest to spowodowane wgłębieniem, wypukłością, pęknięciem czy innym uszkodzeniem.

W związku z tym, aby prawidłowo udokumentować defekt nawierzchni, który przyczynił się do wypadku umieść pionowo linijkę przy defekcie i wykonaj zdjęcie, które pokazuje wysokość nierówności. Alternatywnie do wykonania zdjęcia możesz użyć monety o wartości £1, stawiając ją na krawędzi obok nierówności, co pozwoli ocenić, czy defekt jest większy, czy mniejszy od wysokości monety.

Pamiętaj, że zdjęcia mają służyć jako dowody, dlatego ważne jest, aby były jasne, wiarygodne i dobrze udokumentowane. Jeśli miałeś wypadek i masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach odszkodowawczych, który będzie mógł udzielić Ci porady dotyczącej dokumentacji wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym?

Wypadki w miejscach publicznych mogą być traumatycznym doświadczeniem, które często wiąże się z obrażeniami, stratami finansowymi i innymi konsekwencjami. W takich sytuacjach ważne jest, aby wiedzieć, że istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Uzyskanie odszkodowania za wypadek może pomóc w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych strat, które ponieśliśmy. Niestety często z powodu niezgłoszenia wypadku lub braku dowodów nie jest możliwe udowodnienie sprawy, dlatego bardzo ważne jest, aby po wypadku podjąć odpowiednie czynności, które opisaliśmy powyżej. Ważne jest także, aby najszybciej jak to możliwe omówić sprawę z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, który doradzi jakie czynności należy podjąć, aby zwiększyć szanse na udowodnienie roszczenia. Z uwagi na złożony charakter tego rodzaju spraw szczegółowe omówienie sprawy z prawnikiem jest wskazane. Jeśli doszło do zaniedbania, które było przyczyną powstania uszczerbku na zdrowiu, prawnik podejmie odpowiednie kroki, aby przygotować i zgłosić Twoją sprawę do właściciela lub zarządcy miejsca, gdzie doszło do wypadku, a następnie przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces roszczeniowy.

Jaka jest wysokość odszkodowania za wypadek w miejscu publicznym w UK?

Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie różnorodnych czynników i w każdej sytuacji odszkodowanie musi być oszacowywane indywidualnie. Na wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu mają wpływ m.in.:

Rodzaj i stopień uszczerbku na zdrowiu: Ocena eksperta medycznego jest kluczowa w określeniu, jak poważne są obrażenia i czy możliwy będzie powrót do zdrowia sprzed wypadku.

Długość okresu rekonwalescencji: Czas odczuwania bólu i cierpienia jest istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość odszkodowania, ponieważ czas, w którym poszkodowany odczuwa ból i cierpienie, może mieć znaczący wpływ na jego życie. Im dłuższy okres rekonwalescencji, tym dłużej poszkodowany musi zmagać się z fizycznymi lub emocjonalnymi trudnościami, co może prowadzić do znacznych ograniczeń w życiu codziennym.

Warto podkreślić, że każdy organizm ma inną zdolność do regeneracji, a każda osoba ma unikalne potrzeby i wymagania. Dlatego ważne jest uwzględnienie tych indywidualnych czynników przy ustalaniu odpowiedniej kwoty odszkodowania. Specjaliści, tacy jak lekarze i prawnicy specjalizujący się w sprawach odszkodowawczych, są niezbędnymi partnerami w procesie oszacowania odszkodowania, ponieważ posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do uwzględnienia wszystkich istotnych aspektów i zapewnienia sprawiedliwości dla poszkodowanych.

Wiek i płeć: Czasami wiek i płeć poszkodowanego mogą mieć wpływ na ostateczną wysokość odszkodowania. Na przykład, młodsze osoby mogą otrzymać większe odszkodowanie ze względu na dłuższy okres, w którym będą musiały zmagać się z obrażeniami.

Wpływ wypadku na życie codzienne: Wypadki często prowadzą do trwałych zmian w codziennych aktywnościach i funkcjonowaniu poszkodowanego, takich jak utrata zdolności do samodzielnej opieki nad sobą czy utrudnienia w wykonywaniu prostych czynności. Wpływ ten może mieć również aspekt emocjonalny, wpływając na jakość życia i zdolność do normalnego funkcjonowania.

Wpływ wypadku na życie zawodowe: Obrażenia mogą ograniczać zdolność poszkodowanego do wykonywania swojej pracy lub wykonywania określonego zawodu. Jeśli obrażenia uniemożliwiają powrót do pracy lub wymagają zmiany zawodu na mniej dochodowy, odszkodowanie może być większe.

Stan zdrowia przed wypadkiem: Jeśli poszkodowany miał już pewne problemy zdrowotne przed wypadkiem, odszkodowanie może być dostosowane w celu uwzględnienia tych schorzeń. Na przykład, jeśli poszkodowany cierpiał na przewlekłą chorobę lub miał już pewne ograniczenia w funkcjonowaniu, odszkodowanie może być niższe w porównaniu do osoby, która była w pełni zdrowa przed wypadkiem.

Styl życia: Jeśli poszkodowany prowadził aktywny styl życia, uprawiał sporty lub miał specjalne hobby, które zostały mu odebrane w wyniku wypadku, odszkodowanie może uwzględniać utratę tych aktywności i związane z nimi straty.

Oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu poszkodowani mogą ubiegać się o inne formy rekompensaty, które mają na celu złagodzenie skutków wypadku i poprawę ich sytuacji.

Przeszłe i przyszłe straty: Odszkodowanie może uwzględniać zarówno straty, które już wystąpiły, jak i przyszłe straty związane z obrażeniami.

Koszty medyczne: Poszkodowani mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z leczeniem, hospitalizacją, operacjami, terapiami, lekami, wizytami u specjalistów, sprzętem medycznym i innymi usługami medycznymi.

Koszty rehabilitacji: Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany wymaga rehabilitacji, mogą wystąpić koszty związane z terapią fizyczną, zajęciami rehabilitacyjnymi, treningiem siłowym, masażem i innymi formami rehabilitacji.

Koszty utraty dochodów: Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany nie jest w stanie pracować, może ubiegać się o rekompensatę za utratę zarobków i dochodów. Obejmuje to zarówno utratę bieżących dochodów, jak i potencjalne straty przyszłych zarobków.

Koszty opieki i pomocy: W przypadku poważnych obrażeń, poszkodowany może potrzebować opieki i pomocy. Koszty związane z opieką domową, opieką medyczną, rehabilitacją, terapią, sprzętem wspomagającym i innymi formami pomocy mogą być uwzględnione w rekompensacie.

Koszty adaptacji i modyfikacji: Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany wymaga modyfikacji w swoim otoczeniu, takich jak przeróbki w domu, zakup specjalistycznego sprzętu czy pojazdu dostosowanego do potrzeb, koszty takich adaptacji mogą być uwzględnione.

Powyższe aspekty nie wyczerpują listy możliwych kosztów i strat, które mogą zostać uwzględnione w sprawie. Możesz mieć prawo do odzyskania wielu innych wydatków i strat finansowych związanych z wypadkiem. Warto podjąć w tym zakresie kontakt z prawnikiem specjalizującym się w sprawach odszkodowawczych, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkretnej sytuacji.

Podsumowanie

Wypadki w miejscach publicznych mogą mieć poważne konsekwencje dla poszkodowanych, zarówno fizyczne, jak i finansowe. Jednak istnieją prawa i środki, które mogą pomóc poszkodowanym w uzyskaniu rekompensaty za poniesione straty. W przypadku wypadku warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach odszkodowawczych, który pomoże w zrozumieniu praw i w prowadzeniu procesu dochodzenia odszkodowania. Osoby poszkodowane mają prawo do sprawiedliwości i rekompensaty za poniesione szkody. Dlatego ważne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu ochrony swoich interesów i odzyskania należnego odszkodowania.

Jeśli doszło do wypadku w miejscu publicznym i zostałeś poszkodowany, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Twoja sprawa zostanie przez nas nieodpłatnie przeanalizowana i jeśli będzie to możliwe, zaproponujemy prowadzenie sprawy na zasadzie No-Win, No-Fee. Nasz numer telefonu oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce 'Kontakt’. Możesz także przesłać do nas zapytanie poprzez formularz ’Zgłoś wypadek’ lub zamówić kontakt przez naszą aplikację wypadkową, a oddzwonimy do Ciebie.

ODSZKODOWANIE ZA

Wypadek w miejscu publicznym

Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w każdym innym kraju, przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń w miejscach publicznych są podobne. Najczęściej dochodzi do poślizgnięć, potknięć i upadków w wyniku niewłaściwie utrzymanych lub nieodpowiednio oczyszczonych powierzchni. Najczęstsze zaniedbania właścicieli i zarządców terenów obejmują:

 • nierówne chodniki (krzywa nawierzchnia, pęknięte płyty, wystające elementy),
 • niedostateczne oświetlenie ulic, ścieżek rowerowych i chodników (niedziałające lampy po zmroku bądź ich całkowity brak),
 • nieodśnieżony, śliski chodnik doprowadzający do poślizgnięć na chodniku,
 • niezabezpieczone, uszkodzone studzienki,
 • śliska podłoga (wypastowana lub mokra nawierzchnia, brak znaków ostrzegawczych),
 • uszkodzone windy oraz schody ruchome (brak przeglądów technicznych, wadliwe działanie),
 • źle zabezpieczone prace budowlane (brak odpowiedniego oznakowania terenu objętego pracami, pozostawiony bez nadzoru sprzęt, niezabezpieczone urządzenia, brak alternatywnych przejść dla pieszych),
 • niezabezpieczone okablowanie (wystające ze ścian bądź pozostawione na podłodze kable),
 • pozostawione na podłodze różnego rodzaju przedmioty (np. ostre krawędzie palet).

Poszkodowany może wnosić o kwotę odszkodowania powypadkowego adekwatną do poniesionych szkód. Przy szacowaniu wysokości rekompensaty należy uwzględnić:

 • obrażenia fizyczne – potwierdzony dokumentacją medyczną uszczerbek na zdrowiu,
 • uraz psychiczny – ból i stres towarzyszący zarówno wypadkowi, jak i jego konsekwencjom,
 • straty materialne – wydatki poniesione na leczenie, a także szkody poniesione bezpośrednio w wypadku (uszkodzony telefon, potłuczone okulary, itp.).

Do wypadku może dojść dosłownie wszędzie. Jeśli jednak ma on miejsce w przestrzeni publicznej, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na mocy regulacji prawnych dotyczących publicznej odpowiedzialności. Należy jednak pamiętać, że konieczne będzie udowodnienie w trakcie postępowania, że do zdarzenia doszło przez zaniedbanie bądź zaniechanie osoby odpowiedzialnej za daną przestrzeń publiczną, a nie w wyniku nienależytej ostrożności poszkodowanego. Zdarzają się przypadki prób wyłudzeń odszkodowania – dlatego należy liczyć się z tym, że okoliczności zdarzenia zostaną dokładnie przeanalizowane, by potwierdzić zasadność roszczenia.

W chwili wypadku rzadko kto myśli o potencjalnym odszkodowaniu oraz formalnościach. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego w pierwszej kolejności należy skorzystać z pomocy medycznej. W zależności od rodzaju obrażeń można udać się samodzielnie do lekarza bądź szpitala lub też wezwać pogotowie. Lekarz nie tylko udzieli pierwszej pomocy i w razie potrzeby skieruje na szerszą diagnostykę i hospitalizację, ale też sporządzi odpowiednią dokumentację, która będzie kluczowa dla późniejszych roszczeń. Konieczne jest również zgłoszenie zdarzenia do właściciela bądź zarządcy danego obiektu lub posesji.

Jeśli jest to możliwe, należy również zadbać o:

 • dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia (jeżeli w miejscu, w którym doszło do wypadku, znajduje się monitoring, warto poprosić również o udostępnienie nagrań z kamer),
 • spisanie danych kontaktowych świadków wypadku,
 • pozyskanie informacji o osobie odpowiedzialnej za daną przestrzeń,
 • zgromadzenie wszelkich rachunków potwierdzających wydatki poniesione na leczenie oraz innych, będących następstwem wypadku.

Dzięki takim materiałom znacznie łatwiej będzie Ci odzyskać odszkodowanie w UK.

Warto skorzystać z pomocy z naszej kancelarii, która zajmie się dochodzeniem odszkodowania powypadkowego w UK. Należy jednak pamiętać, by nie zwlekać i nie dopuścić do przedawnienia prawa do roszczeń. Procedurę odszkodowawczą należy skierować na oficjalne tory w ciągu 3 lat od dnia wypadku w miejscu publicznym w Anglii.

Przede wszystkim zgłosić wypadek osobom odpowiedzialnym za miejsce – zgromadzić dowody: kopia zgłoszenia, zdjęcia, kontakt do świadków zdarzenia. Jeśli upadek nastąpił na skutek dziury – dobrze jest wykonać pomiar głębokości dziury.

Sprawy prowadzone przez naszą kancelarię są na zasadzie no win no fee, czyli ustalona wcześniej opłata w wysokości 24% odszkodowania następuje po wygranej sprawie.

Zgłoś wypadek

  Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

  
  Zgłoś wypadek

  Załóż konto i nie przegap odpowiedzi na Twoje pytanie!

  Korzyści z założenia konta:

  • na Twoje pytania odpowie prawnik lub legal assistant
  • otrzymasz odpowiedź na pytanie na email
  • inni członkowie społeczności mogą odpowiedzieć na wątek dzieląc się swoim doświadczeniem
  • możesz kontynuować rozmowę poza forum z prawnikiem
  Załóż konto Może później X

  Chcesz abyśmy zadzwonili lub napisali?
  Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą w  dogodnym dla Ciebie terminie.

   Obsługa w języku polskim Obsługa w języku polskim
   Najwyzsze odszkodowanie Najwyzsze odszkodowanie
   100% prywatności i bezpieczeństwa 100% prywatności i bezpieczeństwa
   No win No fee No win, No fee
   Polska Kancelaria Odszkodowań is a trading name of Progressive Solicitors Limited, a limited company registered in England and Wales (Registered number 10361139). Our registered office address is GBC8 Glossop Business Centre, 10 Railway Street, Glossop, SK13 7AG. Progressive Solicitors Limited is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (allocated registration number 634041). We have Professional Indemnity Insurance in place for our England and Wales services users and details will be provided when a qualifying enquiry is made. Progressive Solicitors Limited is not authorised under the Financial Services and Markets Act 2000. However, we are on the Financial Services Authority register so that we can carry out Insurance Mediation Activity. All other trademarks and copyrights are the properties of their respective holders.
   X

   Chcesz abyśmy zadzwonili lub napisali?
   Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą w  dogodnym dla Ciebie terminie.

    Obsługa w języku polskim Obsługa w języku polskim
    Najwyzsze odszkodowanie Najwyzsze odszkodowanie
    100% prywatności i bezpieczeństwa 100% prywatności i bezpieczeństwa
    No win No fee No win, No fee
    Polska Kancelaria Odszkodowań is a trading name of Progressive Solicitors Limited, a limited company registered in England and Wales (Registered number 10361139). Our registered office address is GBC8 Glossop Business Centre, 10 Railway Street, Glossop, SK13 7AG. Progressive Solicitors Limited is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (allocated registration number 634041). We have Professional Indemnity Insurance in place for our England and Wales services users and details will be provided when a qualifying enquiry is made. Progressive Solicitors Limited is not authorised under the Financial Services and Markets Act 2000. However, we are on the Financial Services Authority register so that we can carry out Insurance Mediation Activity. All other trademarks and copyrights are the properties of their respective holders.
    X