Godziny otwarcia:

PON-PT: 8 - 20 | SOB: 10 - 18

Londyn

0208 4342 669

Manchester

0161 7914 669

Polska

+48 223 008 258

Uszczerbek na zdrowiu, obrażenia powypadkowe

W wyniku wypadku komunikacyjnego, w pracy czy też w miejscu publicznym często dochodzi do mniej lub bardziej poważnych obrażeń powypadkowych. Warto pamiętać, że osobom poszkodowanym przysługuje prawo do rekompensaty finansowej za poniesione straty (o ile do zdarzenia doszło z winy osoby trzeciej, a sam poszkodowany nie jest za nie odpowiedzialny). Nie każdy jednak ma świadomość, jak dochodzić swoich praw i jakie kwoty są adekwatne do poniesionych obrażeń. Jest to szczególnie trudne w obcym kraju, gdzie obowiązują inne regulacje prawne. Dlatego nasza kancelaria zapewnia wsparcie dla Polaków podczas dochodzenia odszkodowania w Anglii.

odszkodowanie w UK za uszczerbek na zdrowiu  może ubiegać się każdy, kto został poszkodowany z winy innej osoby. Sprawy o odszkodowanie w UK dotyczą różnego rodzaju uszkodzeń ciała, np. złamań, oparzeń, amputacji, urazu pleców. Tego rodzaju obrażenia mogą sprawić, że przez długi czas nie będziemy w stanie wykonywać swojej pracy. Skutki takiej sytuacji mogą być bardzo stresujące, ponieważ odcinają nas na pewien czas od źródła dochodu.

Jak zachować się po wypadku ?

ODSZKODOWANIE ZA

Uszczerbek na zdrowiu w UK

Niezależnie od rodzaju wypadku, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dowodów.

  • Pomocne będą zdjęcia z miejsca zdarzenia (wykonane osobiście przez poszkodowanego bądź osoby trzecie), zapis z monitoringu oraz dane świadków.
  • Nie należy również podpisywać żadnych dokumentów tuż po wypadku – towarzyszące zdarzeniu emocje mogą być złym doradcą i może się okazać, że podpisałeś oświadczenie wprowadzające w błąd co do okoliczności wypadku.
  • Co więcej, dokumenty sporządzone w języku angielskim mogą wymagać analizy nie tylko pod kątem prawnym, ale i językowym, by uniknąć nieporozumień. Dlatego wszelkie formalności warto powierzyć kancelarii bądź przełożyć na inny termin.
  • Należy pamiętać o tym, że nie każdy uraz jest od razu zauważalny. Dlatego nie powinno się rezygnować z badania lekarskiego po wypadku, nawet jeśli nic nam nie dolega. Dodatkowo towarzysząca wypadkowi adrenalina może zaburzyć odczuwanie bólu. Dlatego dobrze jest wezwać pogotowie lub też udać się do lekarza bądź szpitala (najlepiej w towarzystwie innej osoby). Tylko lekarz jest w stanie ocenić, czy doszło do poważniejszych urazów i czy będzie wymagana hospitalizacja.

Dochodzenie rekompensaty za obrażenia powypadkowe wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów, które potwierdzą uszczerbek na zdrowiu oraz jego wpływ na życie poszkodowanego. Konieczne będzie również udokumentowanie wydatków związanych z kosztami leczenia. Jeśli chciałbyś ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym, w pracy czy też wypadek komunikacyjny, bardzo ważne jest, abyś zachował wszelkie niezbędne paragony za leki, transport oraz różnego rodzaju usługi medyczne. W ten sposób Twoja sprawa o odszkodowanie będzie postępowała znacznie szybciej.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w Anglii nazywane jest odszkodowaniem za ból i cierpienie, a jego wysokość omówimy poniżej. Poszkodowany często nie jest w stanie samodzielnie zająć się dochodzeniem odszkodowania. Prawo UK daje możliwość zgłoszenia roszczeń w ciągu 3 lat od dnia wypadku. Dlatego można rozpocząć postępowanie, gdy stan poszkodowanego się polepszy. Zalecane jest jednak jak najszybsze rozpoczęcie działań, ponieważ uszczerbek na zdrowiu może wiązać się ze znacznym wzrostem wydatków. Im szybciej zgłosisz prawo do odszkodowania powypadkowego w UK, tym większa szansa na szybkie załatwienie sprawy i uzyskanie należnej rekompensaty.

Nasza kancelaria pomaga uzyskać odszkodowanie w UK za obrażenia powypadkowe na zasadzie „No win, no fee”. Zgłoś się do nas, a pomożemy Ci uzyskać odpowiednią rekompensatę. Więcej informacji o tym, w jaki sposób działamy, znajduje się w zakładce o nas.

Wysokość rekompensaty zależy od wielu czynników, a zadaniem kancelarii jest uzyskanie dla klienta maksymalnego możliwego odszkodowania adekwatnego do poniesionych obrażeń. Pod uwagę brany jest przede wszystkich rodzaj obrażeń oraz ich stopień. Nie bez znaczenia są również koszty poniesione w związku z leczeniem i rehabilitacją, a także utracone dochody. Poszkodowany może również starać się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie towarzyszące powstałym obrażeniom, a także za obniżony komfort życia będący konsekwencją wypadku i doznanych urazów zarówno fizycznych, jak i psychologicznych oraz psychiatrycznych.

Najważniejszym dokumentem, który dla Ciebie uzyskamy podczas spraw o odszkodowanie w UK za uszczerbek na zdrowiu jest raport medyczny sporządzony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji (np. w przypadku złamań kości konieczne będzie przygotowanie dokumentacji przez ortopedę). Na podstawie sporządzonego raportu można wstępnie oszacować wysokość należnej rekompensaty powypadkowej w Anglii, posiłkując się tzw. Judicial Studies Guidelines. Są to obowiązujące w UK Wytyczne Kolegium Sądownictwa, które pozwalają na wskazanie przedziału należnej rekompensaty w zależności od rodzaju obrażeń. W przypadku bardziej rozległych i skomplikowanych urazów może okazać się konieczne powołanie biegłych sądowych, którzy sporządzą dodatkową opinię.

Zapoznaj się z poniżej przedstawionymi rodzajami obrażeń, za które możesz ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w UK. Wśród nich znajdują się przede wszystkim obrażenia głowy, uszkodzenia kręgosłupa, amputacje, złamania kości, urazy psychiczne, poparzenia, uszkodzenia wzroku oraz przecięcia ostrym przedmiotem. Polska Kancelaria Odszkodowań w Anglii zajmuje się również wsparciem przy dochodzeniu rekompensaty za wypadki z udziałem dzieci, a także wypadki ze skutkiem śmiertelnym (w takiej sytuacji roszczenie może zgłosić bliska osoba zmarłego, szczególnie w sytuacji, jeśli była od niego zależna finansowo).

Zgłoś wypadek w UK

    Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?