Wypadek w pracy - urazy kręgosłupa

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. Ocena ryzyka i zagrożeń na określonym stanowisku oraz szkolenia, które mają nauczyć zatrudnionych jak pracować bez szkody dla swojego zdrowia, powinny odbywać się regularnie. Coraz częściej zdarza się jednak, że pracodawca lekceważy swoje obowiązki, a pracownik nie jest świadomy przysługujących mu praw. Mało który zatrudniony wie, że jeżeli zakres jego obowiązków obejmuje również noszenie ciężkich przedmiotów, powinien zostać przeszkolony, jak robić to bez szkody dla swojego zdrowia. 

Efektem takiej sytuacji mogą być urazy kręgosłupa. Powoduje je niewłaściwie podnoszenie przedmiotów, noszenie ciężkich ładunków lub powtarzające się, regularne obciążanie kręgosłupa w sposób szkodzący zdrowiu. Konsekwencje mogą być poważne: od bólów pleców, poprzez uszkodzenia okolicznych mięśni i ścięgien, złamanie kręgów, aż po trwałe urazy, uniemożliwiające podjęcie pracy. Narażone są również barki i inne stawy (ulegające zwichnięciom, skręceniom, uszkodzeniom), a także ścięgna ramion oraz rąk (podatne na naderwania, zerwania, mikrourazy). Długotrwałe, niewłaściwe obciążanie kręgosłupa i pleców może prowadzić do trwałych zmian zwyrodnieniowych, które nie tylko uniemożliwiają pracę, ale nawet utrudniają zwykłe, codzienne funkcjonowanie.

Pracownicy, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu w wyniku noszenia ciężkich przedmiotów, a nie byli wcześniej przeszkoleni z tego zakresu, mogą starać się o odszkodowanie. Również jeżeli pracodawca nie zapewnił odpowiedniego sprzętu do podnoszenia (który ułatwiłyby pracę pracownika i odciążył go), uzyskanie zadośćuczynienia za problemy ze zdrowiem jest możliwe.

Polskie Centrum Odszkodowań pomaga uzyskać odszkodowanie od pracodawcy, który nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie BHP, w efekcie czego pracownik stracił zdrowie. Gromadzimy niezbędną dokumentację i analizujemy indywidualnie każdy przypadek. Znamy doskonale kruczki prawne, które często stosują towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiając wypłaty odszkodowania i wiemy jak sobie z nimi radzić. Wspieramy oraz doradzamy, na każdym etapie postępowania.

Jeżeli również Ciebie dotyczy ta sytuacja – skontaktuj się z nami. Uzyskane w ramach odszkodowania pieniądze pozwolą Ci zapewnić wystarczające fundusze na niezbędną, profesjonalną rehabilitację oraz zagwarantują wystarczające środki utrzymania w czasie choroby.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek