Wypadek w miejscu publicznym

Każdemu może się przytrafić niefortunne poślizgnięcie czy potknięcie zakończone upadkiem oraz uszczerbkiem na zdrowiu. Najczęściej nie zgłaszamy tego zdarzenia i nie dochodzimy odszkodowania, ponieważ nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że może należeć nam się rekompensata. A ta należy się w wielu przypadkach, ponieważ wypadek w miejscu publicznym często wynika z zaniedbania innych osób.

Definicja wypadku w miejscu publicznym

Brak dochodzenia odszkodowania powypadkowego w UK często wynika z nieznajomości przepisów oraz praw osoby poszkodowanej. W pierwszej kolejności warto zapoznać się z definicją wypadku w miejscu publicznym. A tę trudno ująć w jednym zdaniu, ponieważ każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Najogólniej mówiąc, jest to nagłe zdarzenie w miejscu publicznym skutkujące obrażeniami fizycznymi oraz wynikające z zaniedbania osoby odpowiedzialnej za daną przestrzeń i utrzymanie jej w stanie bezpiecznym do użytkowania. Osobą odpowiedzialną w takim przypadku jest właściciel bądź zarządca budynku, lokalne władze lub administracja. To właśnie na nich ciąży bowiem obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom znajdującym się wewnątrz danego budynku użyteczności publicznej, jak i na zewnątrz (przynależne do obiektu chodniki oraz ulice).

Za miejsce publiczne uznajemy między innymi: galerie handlowe, wszelkiego rodzaju sklepy, siłownie, restauracje, basen, puby, hotele, parki, place zabaw, placówki medyczne, chodniki, ulice, ścieżki rowerowe, szkoły i inne obiekty edukacyjne, urzędy, banki, przystanki autobusowe, lokale usługowe, biblioteki i nie tylko.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadku w miejscu publicznym w UK?

Zarówno w Anglii, jak i w każdym innym kraju przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń w przestrzeni publicznej są podobne, tzn.:

 • źle zabezpieczone prace budowlane (brak odpowiedniego oznakowania terenu objętego pracami, pozostawiony bez nadzoru sprzęt, niezabezpieczone urządzenia, brak alternatywnych przejść dla pieszych),
 • niedostateczne oświetlenie ulic, ścieżek rowerowych i chodników (niedziałające lampy po zmroku bądź ich całkowity brak),
 • mokra, śliska podłoga (+ brak odpowiedniego ostrzeżenia o mokrej nawierzchni bądź wypastowanej podłodze),
 • nierówne chodniki (krzywa nawierzchnia, pęknięte płyty, wystające elementy),
 • niezabezpieczone okablowanie (wystające ze ścian bądź pozostawione na podłodze kable),
 • pozostawione na podłodze różnego rodzaju przedmioty (np. kartony, akcesoria do sprzątania),
 • wadliwa instalacja gazowa bądź elektryczna,
 • nieodśnieżony, śliski chodnik,
 • niezabezpieczone studzienki,
 • uszkodzone windy (niezabezpieczone drzwi, uszkodzona podłoga).

Roszczenia odszkodowawcze za wypadki w miejscach publicznych

Na wypadek w miejscu publicznym w UK jesteśmy narażeni w wielu ogólnodostępnych miejscach. Do odniesienia obrażeń dochodzi najczęściej w supermarkecie, parku rozrywki, na basenie oraz podczas wykonywania ćwiczeń na siłowni. Co więcej, uszczerbku na zdrowiu można doznać również przez potknięcie się na nierównym chodniku podczas spaceru lub poślizgnięcie się na niebezpiecznej nawierzchni. Jeśli przytrafiła Ci się taka sytuacja, zgłoś się do nas, a pomożemy Ci uzyskać należną rekompensatę. Sprawę o odszkodowanie skierujemy do landlorda, Councilu lub właściciela obiektu, na terenie którego doszło do wypadku.

W zależności od doznanych obrażeń i poniesionych strat osoba poszkodowana ma prawo do takich roszczeń jak odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta.

Jak uzyskać odszkodowanie w Anglii?

Do wypadku może dojść dosłownie wszędzie. Jeśli jednak ma on miejsce w przestrzeni publicznej, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na mocy regulacji prawnych dotyczących publicznej odpowiedzialności. Należy jednak pamiętać, że konieczne będzie udowodnienie w trakcie postępowania, że do zdarzenia doszło przez zaniedbanie bądź zaniechanie osoby odpowiedzialnej za daną przestrzeń publiczną, a nie w wyniku nienależytej ostrożności poszkodowanego. Zdarzają się przypadki prób wyłudzeń odszkodowania – dlatego należy liczyć się z tym, że okoliczności zdarzenia zostaną dokładnie przeanalizowane, by potwierdzić zasadność roszczenia.

W chwili wypadku rzadko kto myśli o potencjalnym odszkodowaniu oraz formalnościach. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego w pierwszej kolejności należy skorzystać z pomocy medycznej. W zależności od rodzaju obrażeń można udać się samodzielnie do lekarza bądź szpitala lub też wezwać pogotowie. Lekarz nie tylko udzieli pierwszej pomocy i w razie potrzeby skieruje na szerszą diagnostykę i hospitalizację, ale też sporządzi odpowiednią dokumentację, która będzie kluczowa dla późniejszych roszczeń. Konieczne jest również zgłoszenie zdarzenia do właściciela bądź zarządcy danego obiektu lub posesji.

Jeśli jest to możliwe, należy również zadbać o:

 • dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia (jeżeli w miejscu, w którym doszło do wypadku, znajduje się monitoring, warto poprosić również o udostępnienie nagrań z kamer),
 • spisanie danych kontaktowych świadków wypadku,
 • pozyskanie informacji o osobie odpowiedzialnej za daną przestrzeń,
 • zgromadzenie wszelkich rachunków potwierdzających wydatki poniesione na leczenie oraz innych, będących następstwem wypadku.

Dzięki takim materiałom znacznie łatwiej będzie Ci odzyskać odszkodowanie w UK.

Warto skorzystać z pomocy z naszej kancelarii, która zajmie się dochodzeniem odszkodowania powypadkowego w UK. Należy jednak pamiętać, by nie zwlekać i nie dopuścić do przedawnienia prawa do roszczeń. Procedurę odszkodowawczą należy skierować na oficjalne tory w ciągu 3 lat od dnia wypadku w miejscu publicznym w Anglii.

Co wpływa na wysokość odszkodowania?

Poszkodowany może wnosić o kwotę odszkodowania powypadkowego adekwatną do poniesionych szkód. Przy szacowaniu wysokości rekompensaty należy uwzględnić:

 • obrażenia fizyczne – potwierdzony dokumentacją medyczną uszczerbek na zdrowiu,
 • uraz psychiczny – ból i stres towarzyszący zarówno wypadkowi, jak i jego konsekwencjom,
 • straty materialne – wydatki poniesione na leczenie, a także szkody poniesione bezpośrednio w wypadku (uszkodzony telefon, potłuczone okulary, itp.).

Zapoznaj się z poniższymi sytuacjami, w których można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym w UK.

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek