Wpis do księgi wypadków

Czym jest accident book? Accident book to inaczej księga wypadków. Osoba, pracująca w UK powinna dokładnie zapoznać się z implikacjami jej działaniami. Każdy pracodawca musi ją posiadać, aby w przypadku jakichkolwiek wypadków, zagrażających zdrowiu i życiu zapisywać w niej spostrzeżenia. Osobami, do których należy ten obowiązek są również właściciele placówek rozrywkowych i rozwojowych, takich jak siłownia czy basen. Wpisy w księdze wypadków są istotne przy postępowaniu odszkodowawczym, służą bowiem jako istotny dowód w sprawie o odszkodowanie w UK.

Czy wpis do accident book jest konieczny?

Nie musimy tego robić, jednak brak wpisu może zaowocować problemami w postępowaniu odszkodowawczym, w wyniku czego nasze roszczenie może nie zostać pozytywnie rozpatrzone. Przed podpisaniem notatki należy upewnić się, czy na pewno dobrze rozumiemy jej treść. W przeszłości zdarzało się wiele sytuacji, w których osoba poszkodowana nie znała języka angielskiego oraz podpisała niezrozumiały dokument, w którym były zawarte informacje sprzeczne z prawdą. Osoba pokrzywdzona ma w tym przypadku związane ręce, bowiem prawo w Anglii (właściwie prawie każde prawo) zakłada, iż człowiek podpisujący dokument rozumie jego treść i zgadza się na wszelkie zawarte w nim warunki. Dlatego, nie znając języka powinniśmy poprosić o przetłumaczenie zaufaną osobę lub zawiadomić pracodawcę o potrzebie sprowadzenia tłumacza na miejsce zdarzenia.

Czy wymagana jest obecność pracodawcy na miejscu zdarzenia?

Według przepisów pracodawca musi dowiedzieć się o naszym wypadku. Jednak na miejsce zdarzenia może wysłać przełożonego, któremu podlegamy. Jeśli firma jest mała i brak jest tego typu pracowników, to jego obecność jest niestety konieczna. Musi on przeprowadzić dochodzenie w sprawie wypadku, nawet jeśli nie staramy się o odszkodowanie w UK. Do jego obowiązków należy złożenie raportu do HSE (Urząd do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa). Urząd ten zajmuje się śledztwem w tego typu sprawach – wypadkach szczególnych może podać firmę do sądu.

Jeśli mieliśmy wypadek w pracy i chcemy ubiegać się o odszkodowanie w Anglii, warto skontaktować się z naszym ekspertem w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek