Miałeś wypadek w pracy i obawiasz się zwolnienia, gdy rozpoczniesz sprawę o odszkodowanie?

Wielu pracowników, którzy odnieśli obrażenia na skutek wypadku w pracy, rezygnuje z ubiegania się o odszkodowanie, ponieważ obawiają się, iż pracodawca zwolni ich po otrzymaniu informacji o wniesieniu roszczenia. Strach przed zwolnieniem jest głównym powodem rezygnacji z ubiegania się o odszkodowanie.

Pamiętaj, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeśli w miejscu pracy doszło do wypadku oznacza to, że procedury dotyczące higieny i bezpieczeństwa w pracy, nie działają poprawnie lub nie zostały poprawnie wdrożone. Tym samym, każdy pracownik jest narażony na potencjalne uczestnictwo w wypadku i odniesienie obrażeń. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi pracodawca, który odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników w trakcie wykonywania przez nich obowiązków (pomijając sytuacje, w których sam pracownik doprowadził do groźnej dla siebie sytuacji).

Wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników mają obowiązek zakupu polisy tzw. Employer’s Liability Insurance. To właśnie z tej polisy wypłacane jest odszkodowanie dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi. Za brak tego rodzaju ubezpieczenia przewidziane są wysokie grzywny, które obejmują każdy dzień, w którym polisa ubezpieczeniowa nie była wykupiona.

Jeśli uległeś wypadkowi w pracy i ubiegasz się o odszkodowanie, nie możesz z tego powodu zostać zwolniony. Jeśli jednak zostałeś zwolniony z pracy z powodu wypadku, możesz otworzyć sprawę przeciwko pracodawcy. Zgodnie z przepisami prawa pracodawcy nie mogą zwalniać pracowników, którzy są chorzy lub ulegli wypadkowi. Aby móc zwolnić pracownika, pracodawca musi przedstawić inny powód, który potwierdzi, że zwolnienie nie jest związane z wypadkiem. Wtedy kwestię tę możesz omówić z ACAS, czyli organizacją odpowiedzialną za pomoc w rozwiązywaniu problemów między pracodawcą i pracownikiem.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.