Czy należy mi się odszkodowanie w UK w wyniku odniesienia urazu na basenie?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że basen jest miejscem publicznym. Jeśli mamy do czynienia z poślizgnięciem, potknięciem lub innego rodzaju wypadkiem spowodowanym przez brak oznaczeń w miejscu niebezpiecznym, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Sprawa wygląda podobnie w przypadku niedopatrzeń ze strony właściciela budynku (tutaj basenu), takimi jak obluzowane części nośne budynku, uszkodzone elementy powierzchni płaskich (na przykład dna basenu) lub oderwane elementy zjeżdżalni, czy też inne urządzenia, które możemy napotkać na terenie pływalni. Należy przy tym zaznaczyć, że aby ubiegać się o odszkodowanie wymogiem jest po pierwsze obecność urazu, zaś po drugie zaniedbanie właściciela placówki. Istnieje również możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tytułu NW (ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych) o czym w żadnym wypadku nie należy zapominać.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Znajdująca się w powyższej sytuacji osoba może być zestresowana, nie posiadać informacji lub też dostatecznych umiejętności językowych, aby jej sprostać. Toteż zalecamy Państwu zachowanie spokoju i zastosowanie się do porad zawartych w artykule.
Podstawowym zadaniem jest pozyskanie świadków wypadku. Ich rola może okazać się kluczową w dalszym postępowaniu. Nie zapominajmy również o zachowaniu zniszczonych ubrań lub innych rzeczy, które mogą posłużyć jako dowód w sprawie. W przypadku doznania znacznego uszczerbku na zdrowiu należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza celem uzyskania pomocy medycznej.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać odszkodowanie w UK?

Jeżeli doznali Państwo szkody w wyniku któregoś z powyższych czynników, najważniejsze jest zgłoszenie wypadku personelowi. Po zarejestrowaniu szkody osoba ta powinna zapisać incydent w tzw. „accident book” – książce wypadkowej. W tym momencie posiadamy dokument potwierdzający okoliczności wypadku. Następnie radzimy skontaktować się z naszą firmą – po uzyskaniu niezbędnych informacji nt. wypadku przedstawimy drugiej stronie informacje związane z wypadkiem, wpis w accident book oraz wszelkie dowody związane z wypadkiem. Jak tylko otrzymamy odpowiedź od ubezpieczyciela odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowania, zostanie zaaranżowane spotkanie medyczne, na podstawie którego będzie sporządzony raport, który posłuży jako główny dowód w sprawie. Po jego zweryfikowaniu zostanie on przekazany ubezpieczalni, a następnie będą prowadzone negocjacje odnośnie wysokości odszkodowania.

Co ma wpływ na wysokość odszkodowania?

Najważniejszym czynnikiem jest stopień odniesionego urazu oraz czas powrotu do pełnego zdrowia. Bowiem inną kwotę otrzymamy, jeśli w wyniku wypadku doznaliśmy rozcięcia palca, a inną w przypadku pęknięcia czaszki. Duży wpływ ma również zależność między urazem, a wykonywaną pracą lub obowiązkami poszkodowanego wypadku. Piłkarz z uszkodzoną nogą lub pisarz, któremu nałożono gips na obie ręce nie są w stanie wykonywać swojego zawodu, za co przysługuje im dodatkowa rekompensata. Wylicza się ją na podstawie przeszłych zarobków pokrzywdzonego, istnieją odpowiednie procedury, które określają, jak wysoka ma być to stawka. Kolejną kwestią jest abonament na pływalni. Jeśli w wyniku wypadku jesteśmy niezdolni do pływania, w większości przypadków przysługuje nam zwrot kosztów, jednak ten aspekt jest zależny od regulaminu pływalni.

Nie każdy jest zaznajomiony z procedurami odszkodowawczymi, dlatego warto skontaktować się z naszym biurem w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz wskazówek.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Don`t copy text!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.