Czy jako poszkodowany mogę zwiększyć szanse uzyskania odszkodowania?

W zależności od rodzaju wypadku, którego stajemy się uczestnikiem, możemy poczynić różne kroki w celu zwiększenia szans na uzyskanie odszkodowania. Niezależnie od tego, czy jest to wypadek komunikacyjny, wypadek w miejscu publicznym bądź w miejscu pracy, warto zastosować się do kilku wskazówek. 

Co można zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie odszkodowania?

Przede wszystkim, w trosce o zdrowie, nie należy zaniedbywać urazów i niezwłocznie po wydarzeniu udać się do szpitala bądź GP lekarza pierwszego kontaktu. Istotną kwestią jest zapis w historii leczenia, gdzie zostanie odnotowany uszczerbek na zdrowiu oraz leki, które musieliśmy przyjmować w efekcie wypadku. Jest to szczególnie przydatne, jeśli uraz będzie uniemożliwiał wykonywanie dotychczasowego zawodu. Dlatego szczególny nacisk powinno kłaść się na zapis o obrażeniach sugerujących, iż wypadek przytrafił się podczas pracy. Adekwatna dokumentacja medyczna potwierdzająca zależność między wypadkiem a odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu również jest istotna przy dochodzeniu odszkodowań w UK.

Jeśli jest to możliwe, należy dokonać dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia, która może posłużyć podczas dochodzenia jako dowód. Ważne jest zebranie jak największej ilości informacji od świadków, łącznie z danymi kontaktowymi w celu ewentualnego ustalenia wiarygodności zeznań jeżeli sprawa trafi na drogę sądową.

Jeżeli wypadek miał miejsce w pracy istotnym jest również jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie pracodawcy (lub swojego przełożonego), najlepiej bezpośrednio po wypadku. W razie sytuacji, kiedy wypadek ma miejsce pod koniec zmiany oraz nie było świadków zdarzenia należy poinformować swojego przełożonego o incydencie przed wyjściem z pracy. Powiadomienie kierownika następnego dnia może nie być dostatecznie wiarygodne, ponieważ ciężko będzie udowodnić, iż uszczerbek odniesiono w czasie pracy. Pracodawca powinien zaś przeprowadzić dochodzenie w sprawie wypadku i złożyć pisemny raport do Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health and Safety Executive).

Warto również zachować kopię wpisu do Accident Book, którego podpisujemy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią notatki. Jest to księga wypadków prowadzona przez pracodawcę, która opisuje szczegóły wszystkich incydentów w zakładzie pracy. Podczas składania zeznań, należy podać dokładny i zgodny z prawdą opis zdarzeń.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.