Podnoszenie ciężkich przedmiotów a odszkodowanie w UK

Jednymi z podstawowych urazów doznawanych w pracy są obrażenia związane z tzw. manual handling czyli ręcznymi pracami transportowymi. Do manual handling zaliczamy takie czynności jak podnoszenie, opuszczanie, pchanie, ciągnięcie oraz dźwiganie przedmiotów. Prawnie wszystkie te czynności zostały uregulowane w Manual Handling Operations Regulations z 1992 roku.

Do wypadku w pracy związanego z manual handling może dojść w praktycznie każdym miejscu pracy, ale największe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego rodzaju wypadku jest np. na budowach, fabrykach, magazynach oraz w firmach kurierskich.

Prawo narzuca z góry określone obowiązki na pracodawców, gdy pracownicy wykonują obowiązki związane z ręcznymi pracami transportowymi. Każdy pracodawca powinien:

– unikać niebezpieczeństwa związanego z ręcznym przenoszeniem, np. poprzez zmianę procedury, w celu unikania „ręcznego” transportu i wprowadzenie zautomatyzowanych procesów,

– dokonać odpowiedniej oceny ryzyka odniesienia obrażeń na skutek wszelkich niebezpiecznych operacji ręcznych, których nie można uniknąć,

– ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku tych operacji; tam, gdzie to możliwe, należy zapewnić pomoc odpowiednich urządzeń np. wózków lub podnośników.

Bardzo ważnym aspektem jest kontrola ryzyka, czyli określenie co może spowodować obrażenia pracowników i sprawdzenie, czy zostały wykonane wszystkie możliwe czynności w celu zapobiegania takim sytuacjom. W tej kwestii pracodawca powinien przeanalizować prace wykonywane na wszystkich stanowiskach, wykonywane procesy oraz wykorzystywane w tym celu materiały, których używanie może spowodować obrażenia i krzywdę dla zdrowia pracowników. Pracodawcy powinni również mieć na uwadze zgłaszane zagrożenia ze strony pracowników, ponieważ mogą oni zauważyć niebezpieczeństwa i wskazywać na dobre sposoby kontroli ryzyka, które dla pracodawcy nie są oczywiste. Należy zwrócić uwagę, że niektórzy pracownicy mogą mieć szczególne wymagania i podlegać szczególnemu ryzyku np. młodzi pracownicy, pracownicy agencyjni, pracownicy ze stopniem niepełnosprawności oraz kobiety w ciąży.

Obowiązki pracodawcy nie są jednak jedynym obszarem, który musi być wdrożony w celu redukowania ryzyka związanego z wypadkiem. Również po stronie pracowników występują powinności, które są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każdy pracownik powinien przestrzegać określonego systemu pracy i używać sprzętu dostarczonego dla ochrony zdrowia. Pracownicy powinni współpracować z pracodawcą w kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy np. zgłaszać zagrożenia wynikające z pracy na danym stanowisku. Co najważniejsze pracownicy powinni wykonywać swoje obowiązki w taki sposób, aby nie narażać innych pracowników na ryzyko.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.