Uraz mózgu

Doznanie urazu mózgu jest wypadkiem, po którym, zarówno samemu poszkodowanemu, jak i jego rodzinie, niezmiernie trudno jest przejść do porządku dziennego. Sytuacja, i związane z nią cierpienie, mogą ulec gwałtownemu pogorszeniu, jeżeli uraz jest skutkiem zaniedbania natury medycznej.

Jak to się dzieje?

Powstanie uszkodzeń mózgu, będących bezpośrednim następstwem zaniedbania medycznego, może mieć rozmaite podłoże. U dzieci do tego typu urazu może dojść już w momencie przyjścia na świat. Innymi powszechnie spotykanymi przyczynami uszkodzenia mózgu są opóźnienia w diagnozowaniu krwotoku między pajęczynówka a oponą miękką mózgu, powikłania, jakie mogą zdarzyć się w czasie operacji lub też porażenie mózgowe.

System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii znajduje się na wysokim poziomie technicznym i dlatego też tego typu urazy są czymś niezmiernie rzadkim. Niestety, wskutek przeciążenia obowiązkami oraz niedofinansowania angielskiej Służby Zdrowia, takie błędy wciąż mogą mieć miejsce. Niezależnie od przyczyny – fakt zaistnienia takich przypadków ma charakter niedopuszczalny – urazy mózgu niosą bowiem ze sobą tragiczne następstwa, którymi mogą być: problemy natury motorycznej lub ograniczenie funkcji poznawczych. Wszystkie one przyczyniają się do drastycznego pogorszenia jakości życia poszkodowanego oraz jego rodziny.

Nasze doświadczenie

Dysponujemy zespołem najbardziej doświadczonych prawników, których głównym zakresem specjalizacji są sprawy dotyczące odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, poniesionego w rezultacie błędu medycznego. Jeżeli więc uważasz, iż padłeś ofiarą takiego zaniedbania, wówczas możliwym jest ubieganie się o zadośćuczynienie.

Doskonale rozumiemy, iż radzenie sobie z tragicznymi skutkami zaniedbań medycznych ma nie tylko wymiar fizyczny – od ofiar i ich rodzin wymaga ono również siły ducha i olbrzymich nakładów finansowych. Połączenie tych czynników może prowadzić do powstania poczucia przygnębienia i depresji. Z tego też powodu niezmiernie ważnym jest, by dokonać oceny kosztu przyszłej rehabilitacji i leczenia skutków urazu mózgu już na samym początku czynności dochodzeniowych i w ten sposób zapewnić poszkodowanemu możliwość otrzymania długoterminowego wsparcia. Jeżeli zatem tylub ktoś z Twojego  otoczenia padliście ofiarą tego rodzaju błędu medycznego, wówczas przysługuje Wam prawo do rozpoczęcia czynności odszkodowawczych.

Nasi prawnicy posiadają zdolność wnikliwej analizy spraw, które dotyczą urazów mózgu – dzięki temu są w stanie zbadać każdy szczegół sprawy nie tracąc jednocześnie z pola widzenia jej sedna. Wieloletnie doświadczenie oraz zdobyta w jego czasie wiedza merytoryczna, czynią wielce prawdopodobnym, iż kolejne zgłoszone nam zaniedbanie medyczne jest bliźniaczo podobne poprzedniego, pomyślnie przeprowadzonego, procesu odszkodowawczego. Fakt ten pozwala nam już od samego początku działań skupić się na najbardziej istotnych elementach roszczenia, co z kolei jest gwarancją osiągnięcia jego pożądanego rozwiązania.

Lepiej szybko

Dla wielu ofiar urazu mózgu podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania odszkodowawczego jest rzeczą niezmiernie trudną. Dlatego też czujemy się zobowiązani do uczynienia czynności odszkodowawczych tak prostymi i niewymagającymi zaangażowania ze strony poszkodowanego, jak to tylko możliwe. Istotnym jest tutaj tempo działania – rozpoczęcie i prowadzenie tego typu spraw podlega ścisłym obostrzeniom czasowym.

Podobnie jak w przypadku innych spraw – poszkodowani często obawiają się wysokości kosztów związanych z prowadzeniem sprawy. Nasi specjaliści dysponują szerokim zakresem środków mogących pomóc w uzyskaniu pełnego zakresu świadczeń, do których ofiary tego typu błędów są najzwyczajniej w świecie upoważnione.

Kolejny krok

Zadaniem współpracujących z nami ekspertów jest uzyskanie od obu stron incydentu odpowiednich materiałów i dokumentów, przy pomocy których będzie można poprawne poprzeć treść roszczenia.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.