Odleżyny

Czym są odleżyny?

Rany odniesione w skutek długotrwałego nacisku, znane najczęściej pod pojęciem odleżyn, powstają w najbardziej wrażliwych na kontakt częściach ciała, w których skóra oraz znajdująca się pod nią tkanka, znajdują się blisko kości, tzn. w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, pośladków oraz bioder. Odleżyny mogą się również pojawiać na piętach, łokciach, tyle głowy i wielu innych miejscach naszego ciała.

Co powoduje powstanie odleżyn?

Odleżyny pojawiają się najczęściej w tych partiach ciała pacjenta, które w wyniku jego długotrwałego pozostawania w tej samej, najczęściej leżącej pozycji, są wystawione na działanie intensywnego nacisku. Powoduje on częściowe lub całkowite ograniczenie przepływu krwi, co prowadzi do uszkodzenia tkanek i obumierania komórek, a następnie do powstania ran, które są szczególnie podatne na infekcje.

Prawdopodobieństwo rozwinięcia się odleżyn jest szczególnie duże w miejscach, w których skóra wymaga szczególnej higieny lub które mają tendencje do wzmożonej potliwości.

W wyniku długotrwałego zaniedbania ww. warunków, masowe obumieranie komórek staje się przyczyną otwierania się różnego rodzaju ran, które mogą prowadzić do chorób, a w niektórych przypadkach – nawet do śmierci.

Dlaczego warto występować z roszczeniem?

W 95% przypadków odleżynom można przeciwdziałać w bardzo łatwy sposób – poprzez zastosowanie właściwej obserwacji oraz opieki medycznej. W związku z powyższym, pojawienie się odleżyn nie znajduje żadnego wytłumaczenia. Zgodnie z treścią NICE pressure ulcer guidelines, pacjenci, którzy znajdują się w grupie ryzyka powinni domagać się regularnej zmiany pozycji, w której znajduje się ich ciało w celu zapobieżenia powstania tego typu ran. Jeżeli zaś dojdzie już do wystąpienia ran – powinny one być dokładnie i systematycznie monitorowane. Poprzez rozpoczęcie postępowania odszkodowawczego z tytułu uszczerbku na zdrowiu odniesionego na skutek odleżyn, możliwym jest zdobycie środków pozwalających na pokrycie leczenia.

Jak szerokim zjawiskiem są odleżyny?

Niestety odleżyny wydają się być narastającym problemem – w 2010 r. zostały one uznane za przyczynę śmierci blisko 27 000 pacjentów, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem. Wskazuje to na olbrzymią przepaść w opiece medycznej. Obecnie do 20% pacjentów przebywających w domach opieki cierpi z powodu odleżyn, a blisko 30% ogółu społeczeństwa znajduje się w grupie ryzyka.

Podręczniki autoryzowane przez NHS i NICE dostarczają jasnych zaleceń co do profilaktyki i metod leczenia odleżyn; ponadto ww. dokumenty w sposób oczywisty wskazują, iż w przypadku pojawienia się odleżyn, winę ponosi personel, który nie zapewnił pacjentowi wystarczającej opieki. Wobec pozostawienia procederu zaniedbań bez jakichkolwiek konsekwencji, nie można oczekiwać polepszenia się standardów pracy służby medycznej.

Kto jest zagrożony odleżynami?

Ludzie cieszący się dobrym zdrowiem rzadko kiedy padają ofiarami odleżyn. Jeżeli osoba zdrowa odczuwa brak komfortu w danej pozycji, zmienia ją przywracając tym samym krążenie krwi do uprzednio zablokowanych obszarów ciała.

Osoby, które są zdane na łóżko, krzesło lub też nie są w stanie dokonać zmiany położenia swojego ciała bez pomocy innych, stanowią grupę szczególnie zagrożoną powstaniem odleżyn. W związku z tym, pacjenci, którzy powracają do zdrowia po poważnej operacji, osoby z dużą nadwagą, lub też chorzy cierpiący z powodu bezwładu lub zredukowanej świadomości, w rezultacie swojego ograniczenia ruchliwości i percepcji są szczególnie podatne na rozwinięcie się odleżyn.

Klasyfikacja i dotkliwość

Klasyfikacja odleżyn jest zależna od ich stopnia zaawansowania. Gradacja rozpoczyna się od stopnia 1 odznaczającego się najmniejszą dotkliwością, a kończy się na stopniu 4, który określa rany sięgające aż do kości. Odleżyny doprowadzone do tego stanu rzadko kiedy można wyleczyć – mają one tragiczne konsekwencje dla dalszego standardu życia pacjenta.

Leczenie

Proces leczenia odleżyn zakłada z reguły usunięcie martwych tkanek oraz monitorowanie ewentualnej infekcji. Regenerujące się tkanki wymagają dostarczenia substancji odżywczych – z tego też powodu do diet zostają wprowadzone zmiany, które gwarantują dostarczenie odpowiedniej ilości składników. Zostają również przedsięwzięte inne środki takie jak zastosowanie specjalnych materaców, mające na celu zapewnienie, iż rana nie będzie poddana działaniu ciśnienia.

Czy może dojść do komplikacji?

Podobnie jak w przypadku każdej otwartej rany, tak i w przypadku odleżyn – możliwym jest wdanie się infekcji; tutaj jednak, w związku z tym, iż rana może sięgać tkanek miękkich, komplikacje mogą przybierać szczególnie poważny charakter. Często zatem, przy okazji odleżyn dochodzi do zakażenia, czasami do gangreny, a nawet powikłań w pracy nerek.

Jak już wspomnieliśmy – odleżyny są zaniedbaniem, któremu można stosunkowo łatwo zapobiec. Praktycznie każde roszczenie, którego przedmiotem są odleżyny oraz ich konsekwencje, ma wysokie szanse na sukces. Wysokość odszkodowania zależeć będzie od strat finansowych poniesionych w wyniku zaniedbania medycznego oraz jego wpływu na cierpienie oraz jakość życia.

Co dalej?

W przypadku pojawienia się odleżyn, poszkodowany powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Konsultacja z naszym ekspertem, który specjalizuje się w dziedzinie zaniedbań medycznych, pozwoli na uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących roszczenia odszkodowawczego, które przysługuje poszkodowanemu za podrzędną opiekę medyczną.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.