Ciąża pozamaciczna

Czym jest ciąża pozamaciczna?

Ciąża pozamaciczna zdarza się w jednym przypadku na sto. Pomimo tego, iż ciąża pozamaciczna jest obecnie leczona sposobem niewymagającym operacji, wobec jej wystąpienia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Oprócz bólu w okolicy podbrzusza, ciąży pozamacicznej mogą również towarzyszyć inne, bardziej dotkliwe symptomy.

O pozamaciczności ciąży mówi się w przypadku, gdy płód zaczyna się rozwijać poza macicą – najczęściej ma to miejsce w jajowodach. Niestety, wystąpienie tego typu patologii sprawia, iż ciąża nie może zostać uratowana. Może również powodować powstanie dalszych komplikacji – zapłodnione jajeczko będzie kontynuowało swój wzrost w łonie matki, niezależnie od swojej niewłaściwej lokalizacji, prowadząc tym samym do pęknięcia jajowodu oraz innych tragicznych następstw.

Dlatego też, niezmiernie ważnym jest, aby ciąża pozamaciczna została właściwie i w porę zdiagnozowana – dzięki temu będzie można uniknąć ryzyka komplikacji. Objawy, takie jak jednostronny ból podbrzusza, krwawienie, ból ramion oraz załamanie nerwowe, mogą wskazywać na możliwość rozwinięcia się tego rodzaju ciąży. Wobec tego, iż wspomniane symptomy nie maja charakteru powszedniego, często patologia ciąży zostaje odkryta dopiero w trakcie badania skanerem.

W jaki sposób może dojść do ciąży pozamacicznej?

Ryzyku zajścia w ciążę pozamaciczną podlega każda kobieta, która prowadzi aktywne życie seksualne. Szacuje się, iż łącznie w ciągu ostatnich lat na terenie Wielkiej Brytanii stwierdzono około 10 700 przypadków ciąż pozamacicznych, z czego w okresie 2003-2005 około 32 100 przypadków – 10 z nich zakończyło się śmiercią matki.

Na prawdopodobieństwo wystąpienia patologii ciąży są szczególnie narażone:

 • Kobiety, które już wcześniej przechodziły ciążę pozamaciczną
 • Kobiety, u których wystąpiły zasupłania, rany i inne anomalia jajowodów
 • Kobiety, które stosowały wewnątrzmaciczne środki antykoncepcji (spirala)
 • Kobiety, które korzystały z kontrolowanych sposobów zapłodnienia (metoda leczenia bezpłodności)
 • Kobiety, które są uzależnione od nikotyny lub też ukończyły 35 rok życia

W przypadku przynależności do którejś z powyższych grup, pacjentka powinna się zgłosić do lekarza niezwłocznie po stwierdzeniu, iż jest w ciąży. Należy pamiętać o tym, iż testy ciążowe są w stanie stwierdzić brzemienność najwcześniej 7-8 dni po zapłodnieniu.

Jakie są symptomy ciąży pozamacicznej?

Objawy mogą się pojawić w dowolnym momencie miedzy 4 i 10 tygodniem ciąży, czyli gdy kobieta może jeszcze nie zdawać sobie sprawy z tego, iż jest brzemienna. Dlatego też, często są one tratowane jako symptomy opóźnionego okresu.

Wśród obserwowanych symptomów mogą znajdować się poniższe:

 • Krwawienia z pochwy – są symptomem częstym, ale niemającym charakteru powszedniego. Różnią się też od krwawień menstruacyjnych – z reguły są bardziej obfite, a krew może być również ciemniejsza niż zwykle. Dlatego też możliwym jest pomylenie tego objawu z opóźnionym miesiączkowaniem.
 • Jednostronny ból w okolicach podbrzusza o różnej natężeniu. Może się on pojawić nagle lub też rozwijać stopniowo.
 • Ból odczuwany w okolicach ramion będący skutkiem podrażnienia przepony w wyniku krwawienia do jamy brzusznej
 • Biegunka, brak czucia lub ból towarzyszący oddawaniu stolca
 • Pęknięcie jajowodu oraz będący jego bezpośrednim następstwem krwotok wewnętrzny mogą doprowadzić do odczuwania ostrego bólu, lub też zapaści. Ten symptom towarzyszy najcięższym przypadkom.
 • Czasami nie można odnotowuje się żadnych wyraźnych objawów pęknięcia jajowodu (takich jak na przykład ból). W takich przypadkach zapaści towarzyszy zazwyczaj ciężki krwotok wewnętrzny, będący pierwszą oznaką patologii ciąży.
W jaki sposób można stwierdzić ciążę pozamaciczną?

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek przesłanek, świadczących o nieprawidłowym ułożeniu się ciąży, należy natychmiastowo zgłosić się do szpitala

 • Test ciążowy potwierdza brzemienność
 • Badanie USG potwierdza nieprawidłowy rozwój ciąży. Niemniej jednak skan ultrasonografem może się okazać nieskuteczny, jeżeli ciąża znajduje się w początkowym stadium. W tym przypadku badanie powinno zostać powtórzone w ciągu kilku dni.
 • Badanie krwi potwierdza zmiany hormonalne, jakie zachodzą we krwi na skutek bycia brzemiennym
Jakie mogą być skutki ciąży pozamacicznej?

Zasięgiem grupy szczególnego ryzyka zostało objęte zaledwie 25-30% pacjentek, u których zdiagnozowano ciążę pozamaciczną.

 • Bardzo często dochodzi do obumarcia ciąży po kilku dniach. Około połowy przypadków kończy się w ten sposób. Bardzo prawdopodobnym jest, iż pacjentka nie tylko nie będzie odczuwała symptomów, ale także nie będzie wiedziała, iż znajduje się w ciąży. Czasami możliwe jest wystąpienie niewielkiego bólu i krwawienia, które można porównać do tego, jakie ma miejsce w czasie poronienia.
 • Ciąża może przez pewien czas rosnąć w zwężeniu jajowodu – może to prowadzić do rozciągnięcia jajowodu i innych symptomów. Wtedy też dochodzi najczęściej do wykrycia ciąży pozamacicznej.
 • Jajowód może się rozciągnąć jedynie w niewielkim stopniu. W przypadku dalszego wzrostu płodu dochodzi do rozerwania jajowodu, czego bezpośrednim następstwem jest ból oraz krwotok wewnętrzny
 • Operacja – w czasie laparoskopii dochodzi do usunięcia jajowodu lub też jego części      wraz z ciążą. Operację usunięcia jajowodów wraz z nieprawidłowo rozwijającą się ciążą można wykonać tylko wtedy, gdy drugi jajowód jest zdrowy. Salpingotomia, czyli usunięcie jedynie części jajowodu, w którym znajduje się ciąża jest przeprowadzana jeżeli drugi jajowód jest niesprawny. U  większości kobiet jednak, ciąża pozamaciczna nie wymaga leczenia operacyjnego.
 • Leczenie armakologiczne stanowi alternatywę dla leczenia operacyjnego. Lek o nazwie Metotreksat jest podawany pod postacią zastrzyku lub też doustnie; jego działanie polega na zabiciu komórek ciąży, która zaczęła się rozwijać w jajowodzie. Każdorazowo, na 2-3 dni, przed zastosowaniem wspomnianego leku, pacjentka      powinna przejść badanie, potwierdzające, iż stopień Gonadotropiny (hCG)      jest niski. Metotreksat może spowodować wystąpienie takich skutków      ubocznych jak na przykład wymioty, lub też, mogące trwać 3-7 dni od zażycia, bóle brzucha.
 • Postępowanie wyczekujące – nie każda ciąża pozamaciczna      niesie ze sobą ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia matki. W wielu przypadkach problem nieprawidłowo rozwijającej się ciąży ustępuje sam, nie powodując żadnych reperkusji w przyszłości.
Jakie są możliwości leczenia?

Powyżej został przedstawiony skrócony opis możliwości leczenia – ich pełniejszy obraz może zostać uzyskany w czasie wizyty u ginekologa lub lekarza prowadzącego.

Profilaktyka

Ciąża pozamaciczna nie przejawia tendencji do rozwoju w jajowodach, które funkcjonują w sposób prawidłowy. W związku z powyższym, profilaktyka polega przede wszystkim na niedopuszczeniu do dojścia do sytuacji, która może doprowadzić do uszkodzenia jajowodów. Oznacza to nie tylko unikanie częstej aktywności seksualnej oraz innych czynności, które mogą sprzyjać zapaleniu jajowodów, ale także podjęcie się leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego we właściwym czasie.

Podsumowanie:
 • Ciąża pozamaciczna jest zjawiskiem częstym. Płód nie ma szans na przeżycie.
 • Typowym symptomem początkowym jest ból doświadczany w okolicach podbrzusza, często mylony z objawem opóźnionej menstruacji
 • W czasie swojego wzrostu, ciąża może doprowadzić do rozerwania jajowodu – uraz ten wymaga z kolei pomocy chirurgicznej.
 • Leczenie przedsięwzięte jeszcze przed pęknięciem jest najlepszą formą przeciwdziałania.
 • W większości przypadków, ciąża pozamaciczna nie wymaga ingerencji chirurgicznej
 • Pacjentka, znajdująca się w jednej z ww. grup ryzyka, powinna niezwłocznie powiadomić lekarza w przypadku podejrzenia wystąpienia patologii ciąży.

Czy ciąża pozamaciczna jest powodem do zmartwien?
Warto wiedzieć o tym, iż istnieje olbrzymia ilość organizacji, które mogą być źródłem wsparcia i porady w czasie tego trudnego okresu. Jedną z nich jest EPT – Ectopic Pregnancy Trust (www.ectopic.org.uk)

Celem tej grupy jest podniesienie świadomości na temat zjawiska ciąży pozamacicznej oraz polepszenie standardów poprzez edukacje i wsparcie kobiet, u których ona wystąpiła, a takze instytucji, odpowiedzialnych za opiekę nad nimi. EPT jest zaangażowana w szereg akcji takich jak:

Podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa, pracowników służby zdrowia oraz kobiet, znajdujących się w wieku rozrodczym w zakresie promocji profilaktyki.

Prowadzenie infolinii i strony internetowej, które oferują wsparcie, a takżę są źródłem ważnych informacji

Inicjowanie programów edukacyjnych, konferencji i sympozjów wśród specjalistów: ginekologów i położników

Zachęcanie do zapoznawania się z przyczynami, przebiegiem leczenia oraz profilaktyką ciązy pozamacicznej.

Kiedy możliwym jest rozpoczęcie roszczenia?

O zaniedbaniu medycznym, którego przedmiotem jest ciąża pozamaciczna można mówić, gdy leczenie, jakiemu została poddana pacjentka nosi oznaki nieprawidłowości lub też nieadekwatności. Poniżej zostały zaprezentowane jedynie niektóre przykłady takich sytuacji:

 • Opisane symptomy odpowiadają ciąży pozamacicznej, nie została wykonana jednak właściwa diagnoza.
 • Opisane symptomy odpowiadają ciąży pozamacicznej, nie zlecono jednak przeprowadzenia żadnych badań.
 • Opisane symptomy odpowiadają ciąży pozamacicznej, ale w wyniku opóźnień w podjęciu leczenia doszło do dalszych komplikacji.
 • Pomimo nie wykrycia płodu w czasie rutynowego badania skanerem, nie zlecono przeprowadzenia dalszych badań.

Powyższe przykłady nie wyczerpują listy wszystkich możliwych przykładów zaniedbań. Zabieg chirurgicznego przerwania ciąży niesie ze sobą niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia, niezależnie od tego czy doszło do zaniedbania medycznego, czy też nie.

Postawienie błędnej diagnozy oraz zalecenie nieprawidłowego leczenia, może prowadzić do poważnych powikłań. Rozległe pęknięcie jajowodu może spowodować trudności przy próbie ponownego zajścia w ciążę, ponieważ rana może prowadzić do krwotoku wewnętrznego, wstrząsu, a nawet śmierci.

Co dalej?

Niezmiernie ważnym jest by pamiętać, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek podejrzeń dotyczących ciąży pozamacicznej, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Długotrwałe skutki ciąży pozamacicznej, która nie została zdiagnozowana wystarczająco szybko, mogą kłaść się cieniem na płodności pacjentki oraz na innych sferach jej zdrowia.

Jeżeli pacjentka doświadczyła opóźnienia w leczeniu powinna udać się na konsultacje z naszymi ekspertami, posiadającymi doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z zaniedbaniami medycznymi. Jedynie oni będą w stanie udzielić rzetelnej porady dotyczącej właściwego sformułowania wniosku, mającego na celu uzyskanie odszkodowania gwarantującego pokrycie strat  powstałych na skutek podrzędnej opieki medycznej.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.