Odszkodowanie – z czego się składa?

Odszkodowanie wiążemy z jedną, całościową kwotą, która jest wypłacana ofiarom wypadków. Czy wiecie jednak, że w Wielkiej Brytanii, zgodnie z prawem cywilnym, suma odszkodowania wyliczana jest z 3 składowych części? Postanowiliśmy Wam krótko przybliżyć każdą z nich.

General Damages (Zadośćuczynienie)

Zadośćuczynienie to kwota za poniesione obrażenia, która ma załagodzić ból zarówno fizyczny, jak i fizyczny psychiczny. Przy wyliczaniu należności z tytułu General Damages bierze się pod uwagę zakres obrażeń, ich intensywność oraz stopień. Ważna będzie także kondycja psychiczna poszkodowanego.

Skąd wiadomo jak powinna być wyliczona kwota? Zazwyczaj pod uwagę bierze się bieżące wyroki County Courts, czyli brytyjskich odpowiedników sądów rejonowych. Chodzi o sprawy, które dotyczyły podobnych obrażeń lub wypadków. Co więcej, Judicidal College publikuje swój taryfikator regulujący wysokość zadośćuczynienia „Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal injury cases”.

Past Loss (Odszkodowanie za straty w przeszłości)

Past Loss obliczane jest na podstawie rzeczywistych wydatków, które zostały poniesione w związku  z wypadkiem. Kwota może obejmować m.in.:

  • koszty naprawy uszkodzonego pojazdu;
  • koszty leczenia prywatnego;
  • utracone dochody;
  • ekwiwalent za opiekę rodziny czy osób bliskich.

Z tego powodu warto przechowywać wszystkie rachunki, które pokryliśmy z własnej kieszeni, a które są związane z następstwami wypadku.

Future Loss (Odszkodowanie za straty w przyszłości)

Czyli wszystkie koszty, które poszkodowany dopiero będzie musiał ponieść. Jeśli poszkodowany nadal odczuwa skutki wypadku, należy wziąć pod uwagę m.in. dochody, które zostaną utracone w przyszłości oraz koszty leczenia czy rehabilitacji – pod warunkiem, że tych świadczeń nie obejmuje standardowe ubezpieczenie zdrowotne. Ważne są także tzw. „zwiększone potrzeby życiowe”, wynikające np. z konieczności zakupu drogich leków.

Zazwyczaj Future Loss obliczane są w taki sposób, że pod uwagę brane są wszystkie te koszty, które poszkodowany będzie musiał ponieść do powrotu do pełnej sprawności. Jeśli stan poszkodowanego uniemożliwia mu powrót do pracy, kwota powinna zostać wyliczona odpowiednio do osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego.

Warto pamiętać, że odszkodowanie obejmuje także te kwoty, które jako poszkodowani nadal będziemy musieli ponieść. Ubezpieczyciel sprawcy odmawia wypłaty odszkodowania? Uważasz, że powinieneś dostać więcej? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Don`t copy text!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.