Jak wygląda procedura ustalania winy za wypadek?

Kwestia odpowiedzialności jest najważniejszym elementem procesu o odszkodowanie w UK. Ma ona nie tylko znaczenie dla długości trwania roszczenia, ale przede wszystkim na zakończenie sprawy sukcesem, czyli wypłatę odszkodowania.

Procedura ustalania odpowiedzialności przebiega według następującego schematu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku jest zawiadamiany o złożeniu roszczenia poprzez otrzymanie formalnego wniosku o odszkodowanie. Ubezpieczyciel ma 21 dni na ustosunkowanie się do otrzymanego wniosku. Może on odnieść się do kwestii odpowiedzialności na 3 sposoby. Po pierwsze może potwierdzić winę za wypadek swojego ubezpieczonego w powyżej wymienionym terminie. Po drugie, może całkowicie odrzucić odpowiedzialność za wypadek twierdząc, że ich ubezpieczony nie jest winny spowodowania wypadku. W trzeciej opcji może skorzystać z dodatkowego czasu na przeprowadzenie dochodzenia po swojej stronie, czyli maksymalnie 3 miesięcy. Na tym etapie następuje wymiana dokumentacji oraz dowodów w sprawie. Jeśli odpowiedzialność zostanie odrzucona, jedyną możliwością na uzyskanie odszkodowania jest skierowanie sprawy do rozpoznania przez sąd. Należy jednak pamiętać, że nie każde rozpoczęcie procedur sądowych oznacza zakończenie sprawy na rozprawie sądowej. W większości sytuacji do ugody pomiędzy stronami dochodzi jeszcze przed wyznaczonym terminem rozprawy.

Należy zaznaczyć, że w nie każdej sprawie o odszkodowanie, w której odpowiedzialność została odrzucona, zostaną rozpoczęte procedury sądowe. Prawnik zajmujący się sprawą określi szanse na powodzenie sprawy w sądzie i podejmie odpowiednie kroki w sprawie.

Złożenie wniosku - kroki

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.