Całkowita kwota odszkodowania, a płatność częściowa oraz okresowa.

W większości sytuacji osoba poszkodowana w wypadku musi zmierzyć się nie tylko z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, ale również finansowymi, powstałymi na skutek niemożności świadczenia pracy oraz dużymi kosztami leczenia. Zatem jak osoba poszkodowana w wypadku ma poradzić sobie z trudną sytuacją życiową do momentu wypłaty odszkodowania? W takich sprawach Polska Kancelaria Odszkodowań uzyska dla poszkodowanego częściową lub okresową płatność.

Proces odszkodowawczy składa się z kilku etapów, a ostatnim z nich jest wypłata odszkodowania. W większości spraw jest to jednorazowa wypłata, uzgodnionej przez obie strony kwoty, która zamyka całą procedurę. Jednak czas trwania sprawy jest różny i zależy od wielu czynników. Dlatego, jeśli sprawa jest bardziej złożona, co przyczyni się do dłuższego czasu trwania sprawy, a sytuacja poszkodowanego tego wymaga, możliwe jest uzyskanie części odszkodowania na wcześniejszym etapie roszczenia.

Częściowa płatność może zostać dokonana tylko i wyłącznie wtedy, gdy odpowiedzialność za spowodowanie wypadku zostanie potwierdzona przez stronę przeciwną. Może być ona również wypłacona na mocy decyzji sądu, gdy procedury sądowe zostały rozpoczęte. Ten rodzaj płatności ma pomóc w szybszym powrocie do zdrowia oraz poprawie jakości życia osoby poszkodowanej. Częściowa płatność jest uzyskiwana, by pomóc klientowi złagodzić obciążenie finansowe, z jakim musi się zmierzyć po wypadku. Może być ona wypłacona na prywatne leczenie, przystosowanie miejsca zamieszkania, jak również na pokrycie braku w zarobkach. Częściowa płatność jest również wypłacana, gdy nie doszło do porozumienia, co do kwoty całkowitego odszkodowania pomiędzy stronami roszczenia. W takim przypadku strona pozwana wypłaca odszkodowanie w kwocie, w jakiej uważa, że odszkodowanie powinno się mieścić, a następnie sądownie ustalana jest wysokość całkowitego odszkodowania.

Okresowa płatność dotyczy spraw, w których jednorazowa wypłata odszkodowania może okazać się niewystarczająca. Płatność taka ma zastosowanie, gdy doznane w wypadku obrażenia będą generowały przyszłe koszty również takie występujące do końca życia osoby poszkodowanej np. koszty stałej opieki powypadkowej. Okresowa płatność jest częścią roszczenia, dlatego wypłacana jest przez stronę przeciwną, a jej wysokość zależy od okoliczności sprawy.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.