Bezpieczne użytkowanie sprzętu roboczego, a odpowiedzialność pracodawcy.

Wykonując codzienne obowiązki w pracy, nierzadko musimy korzystać z dostępnego sprzętu roboczego. W takich sytuacjach bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko, że zdarzy się nam wypadek w pracy.

Pracodawca musi upewnić się, że dostępny dla pracowników sprzęt jest odpowiedni dla wykonywanej czynności, biorąc pod uwagę warunki i charakter pracy, nie zapominając przy tym o istniejącym ryzyku na danym stanowisku pracy. Sprzęt musi być odpowiednio konserwowany, a jeśli wymaga przeglądów okresowych, koniecznie należy prowadzić odpowiednią dokumentację potwierdzającą terminowe wykonanie przeglądów. Pamiętaj, że jako pracownik powinieneś również otrzymać odpowiednie instrukcje i odbyć szkolenia dotyczące właściwego użytkowania sprzętu. Każda maszyna powinna być odpowiednio zabezpieczona w celu uniemożliwienia dostępu do jej niebezpiecznych części, gdyż brak zabezpieczenia może w konsekwencji doprowadzić do powstania poważnych obrażeń. Pracodawca musi upewnić się, że każde uruchomienie maszyny jest bezpieczne, a ryzyko jest łatwe do zidentyfikowania, np. przycisk wyłączający maszynę, jak i przycisk awaryjnego zatrzymania muszą znajdować się w miejscu pozwalającym na szybką reakcję w razie jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych. W stosownych przypadkach musi istnieć szybki sposób na odcięcie zasilania maszyny. Dla bezpiecznego użytkowania sprzętu bardzo ważne jest odpowiednie oświetlenie, wszystkie znaki ostrzegawcze oraz przyciski alarmowe powinny być widoczne i szybko dostępne.

Każde odstępstwo od powyższych zasad może doprowadzić do wypadku w pracy. Jeżeli na skutek zaniedbań i uchybień ze strony pracodawcy w zakresie przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu doznałeś uszczerbku na zdrowiu, możesz ubiegać się o odszkodowanie w UK.

Odszkodowanie powypadkowe będzie dotyczyć obrażeń doznanych na skutek wypadku, ale również innych strat i kosztów, jeśli takowe poniosłeś na skutek wypadku w pracy. Możesz również ubiegać się o zwrot utraconych zarobków, jeśli po wypadku nie byłeś zdolny do pracy.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.