Bezpieczeństwo i higiena pracy, a odszkodowanie w UK.

Każda firma zatrudniająca pracowników zobligowana jest do odpowiedniego wdrożenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczne jest również przeszkolenie pracowników w tym zakresie, aby obniżyć do minimum możliwość wystąpienia wypadku w pracy w UK.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną w pracy to nie tylko szkolenia i duża ilość papierologii. To przede wszystkim kontrola ryzyka w miejscu pracy. Aby w pełni kontrolować ryzyko, pracodawca musi wiedzieć, co może wyrządzić krzywdę pracownikom i zastanowić się, czy zrobił wszystko, by zapobiec sytuacjom, w których pracownik może doznać uszczerbku na zdrowiu. Powyższe postępowanie określane jest jako „risk assesment”, czyli ocena ryzyka. Do przeprowadzania risk assesment zobligowani są pracodawcy na mocy przepisów prawnych.

Ocena ryzyka polega na jego zidentyfikowaniu, a następnie na podjęciu rozsądnych i odpowiednich środków kontroli tego ryzyka w miejscu pracy. Ocena ryzyka pozwala również na sprawdzenie, czy istnieją dodatkowe czynności, które można podjąć, aby zwiększyć dotychczasową ochronę.

Aby prawidłowo określić, jakie ryzyko może wystąpić, należy przeanalizować, w jaki sposób w danym miejscu pracy może dojść do wypadku, jakie czynności lub procesy mogą zranić pracowników albo zaszkodzić ich zdrowiu. Gdy już ryzyko zostanie zidentyfikowane, należy przeanalizować, jakie środki ostrożności podejmujemy, aby zapobiec powstaniu uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli pracodawca zatrudnia 5 lub więcej pracowników risk assesment powinien być sporządzony na piśmie.

Pracownik, który zostanie poszkodowany w wypadku w pracy w UK z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe.

Odszkodowanie za wypadek w UK będzie wypłacone przez ubezpieczalnie, w której pracodawca ma wykupioną polisę Employers’ liability insurance.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

error: Content is protected !!
Zostaw numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.