Urazy doznane przez dzieci

Dzieci są z natury ciekawe otaczającego je świata – cały czas odczuwają chęć odkrywania go. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na płynność ich rozwoju oraz łatwość przyswajania wiedzy. Niestety nieostrożne zainteresowanie rzeczywistością może prowadzić do wypadków i obrażeń.

Wielu rodziców ma trudności z podjęciem decyzji dotyczącej wysunięcia roszczenia o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznały ich pociechy. Warto jednak wiedzieć, iż szanse na uzyskanie odszkodowania istnieją, jeżeli dziecko odniosło obrażenia na skutek zaniedbania, jakiego dopuściła się osoba trzecia. Rodzic lub opiekun ma możliwość złożenia wniosku o odszkodowanie w imieniu podopiecznego, jeżeli nie ukończył on 18-go roku życia; jeżeli natomiast dziecko osiągnęło już wspomniany wiek, dysponuje ono okresem 3 lat na złożenie ww. wniosku, jeżeli do tego czasu nie zostało to uczynione.

Składając wniosek o rozpoczęcie czynności odszkodowawczych w imieniu dziecka, jego rodzic zostaje określony jako „litigation friend” (opiekun prawny). Nie można jednak objąć tej pozycji, jeżeli jest się samemu odpowiedzialnym za spowodowanie ww. incydentu np. jeżeli rodzic prowadząc samochód spowodował kolizję, w wyniku której dziecko odniosło wypadek, nie może zostać zakwalifikowany jako „litigation friend”. Mogą nim natomiast zostać inni członkowie rodziny, tacy jak dziadkowie, drugi rodzic/partner, pod warunkiem, iż nie uczestniczyli w zdarzeniu.

Jak to się dzieje?

Prowadząc dużej ilości przeprowadzonych sprawy, których przedmiotem były obrażenia odniesione przez dzieci, udało nam się wyodrębnić te okoliczności, w których najczęściej dochodzi do wypadku z udziałem nieletnich

 • Wypadki za granicą
 • Wypadki w szkole, żłobku lub uczelni wyższej
 • Wypadki w wyniku użycia niebezpiecznego produktu lub przedmiotu
 • Wypadki na feriach lub wakacjach
 • Wypadki w miejscach publicznych takich jak supermarket lub restauracja
 • Wypadki w parkach lub wesołych miasteczkach
 • Wypadki, które miały miejsce w windach
 • Wypadki odniesione podczas jazdy na rowerze
 • Wypadki odniesione w charakterze pasażera
 • Wypadki odniesione w charakterze pieszego
 • Upadki, poślizgnięcia i/lub potknięcia

Jeżeli za ofiarę wypadku uważa się dziecko starsze, które jest już zatrudnione, ale nie przekroczyło 18-go roku życia, roszczenie jest wysuwane w stosunku do pracodawcy. Możliwym jest również ubieganie się o odszkodowanie w przypadku, w którym dzieci i niemowlęta padły ofiarą zaniedbań medycznych lub nierzetelnej opieki medycznej.

Nasze doświadczenie

Dysponujemy wsparciem i wiedzą doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w kompleksowym prowadzeniu spraw, których przedmiotem jest uszczerbek na zdrowiu odniesiony przez małoletniego. Metodyczność sposobu prac nad materiałem dowodowym pozwala nam zagwarantować otrzymanie pełnej rekompensaty za poniesione szkody. Dzięki jej otrzymaniu możliwym będzie sfinansowanie rehabilitacji oraz innych środków wsparcia, które mogą okazać się niezbędnymi do powrotu do stanu zdrowia sprzed wypadku.

Niezależnie od przedmiotu sprawy, naszym głównym zamierzeniem jest pomoc rodzicom oraz ich pociechom nie tylko poprzez udzielenie im kompleksowej porady prawnej, ale również poprzez okazanie pełnego wsparcia na całej długości procesu odszkodowawczego.

Jeżeli zatem dziecko zmuszone było cierpieć w skutek zaniedbania, jakie dopuściła się osoba trzecia, prosimy o kontakt z naszym biurem. Nasze doświadczenie w sprawach o uszczerbek na zdrowiu dziecka pozwala nam pracować nad najbardziej zawiłymi sprawami bez jednoczesnej utraty z pola widzenia tych elementów, które stanowią ich sedno. Wiedza, jaką uzyskaliśmy prowadząc z powodzeniem dotychczasowe postępowania pozwala nam dostrzec te szczegóły roszczenia, które są kluczowe i wymagają większej ilości uwagi. Dzięki temu mechanizmowi pracy jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższy rozmiar odszkodowania.

Należy działać szybko

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż w skutek działania różnych czynników, takich jak cierpienie fizyczne lub też długotrwały stres oraz wynikające z niego konsekwencje natury psychologicznej, proces dochodzenia swoich racji przez poszkodowanych zostaje znacząco skomplikowany. Dodatkowo, w przypadku dzieci incydent może mieć dużo trwalsze skutki niż w przypadku dorosłych – odniesienie urazu w młodym wieku w sposób długotrwały wpływa nie tylko na zachowanie nieletnich, ale – poprzez blizny i kalectwo – może pozostawiać trwały ślad na ich życiu. Rozumiemy, iż udział dziecka w wypadku jest materią delikatną, mogącą przyczyniać się do podwyższenia stresu, jakiemu jest ono poddawane. Dlatego też nasze postępowanie w tych sprawach opieramy na wyczuciu i szacunku. Zależy nam na takim prowadzeniu sprawy, które – z punktu widzenia klienta – będzie najprostszym i najdelikatniejszym. Czasami, w bardziej skomplikowanych przypadkach, osiągnięcie porozumienia może okazać się czasochłonnym – dlatego też ważnym jest, by sprawa została do nas skierowana tak szybko, jak to tylko możliwe. Dodatkowo, warto również pamiętać tutaj o narzuconych odgórnie obostrzeniach czasowych dotyczących terminu zgłaszania spraw.

Najczęściej rekompensata należna dziecku zostaje zainwestowana za aprobatą Sądu w fundusz; środki te zostają zwrócone po uzyskaniu przez poszkodowanego pełnoletności. Jeżeli dziecko wymaga pilnej pomocy lub opieki medycznej, środki te zostaną przekazane na fundusz powierniczy, którego zadaniem jest pokrycie wszystkich powstałych wydatków.

Najczęściej rekompensata należna dziecku zostaje zainwestowana za aprobatą Sądu w fundusz; środki te zostają zwrócone po uzyskaniu przez poszkodowanego pełnoletności. Jeżeli dziecko wymaga pilnej pomocy lub opieki medycznej, środki te zostaną przekazane na fundusz powierniczy, którego zadaniem jest pokrycie wszystkich powstałych wydatków.

Kolejne kroki

Niestety należy pamiętać również o tragicznych przypadkach, kiedy to w wyniku zdarzenia rodzice tracą swoje dziecko – żadne odszkodowanie nie jest wówczas w stanie pokryć tego rodzaju straty. Niemniej jednak rozpoczęcie sprawy o odszkodowanie może mieć charakter precedensowy i pozwoli utorować drogę do stworzenia schematów proceduralnych w celu zapobieżenia powstania podobnych incydentów incydentów przyszłości. Zapewniamy, iż wszystkie nasze działania zmierzające do osiągnięcia zadośćuczynienia będą opierać się na szacunku i zrozumieniu i nie przyczynią się do powstania żadnych dodatkowych niedogodności.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek