Wypadki w UK – za jakie zdarzenie mogę otrzymać odszkodowanie?

Dotychczas pisaliśmy na naszym blogu o tym jak postępować, gdy zostaniemy poszkodowani w konkretnym wypadku. Dzisiaj postanowiliśmy zebrać informacje o wszystkich zdarzeniach, które są podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

Wypadki w UK – ogólne informacje

Przypomnijmy, że o odszkodowanie może ubiegać się każda osoba, która została poszkodowana w wypadku. Ta zasada dotyczy również pasażerów samochodu sprawcy. Prawa do odszkodowania nie ma jednak osoba ponosząca winę – chyba, że wykupiła ubezpieczenie Comprehensive. Jest to najbardziej obszerna polisa, będąca odpowiednikiem połączenia polskich OC i AC.

Wypadki w UK – wypadki drogowe

Zajmijmy się konkretnymi przypadkami, które podlegają wypłacie odszkodowania. Prawo do stosownej rekompensaty mają osoby, które zostały poszkodowane w wypadku samochodowym czy motocyklowym. Oczywiście zasada ta rozszerza się do wszystkich pojazdów, które mogą poruszać się po drogach – także rowerów. Odszkodowanie mogą otrzymać również pasażerowie komunikacji miejskiej, np. autobusu czy metra.

Wypadki w UK – wypadki w pracy

Jeśli chodzi o wypadki w pracy, podstawą do ubiegania się o odszkodowanie jest zdarzenie, które nie wystąpiło z winy poszkodowanego. Odszkodowaniu mogą podlegać następujące sprawy:

  • potknięcie, poślizgnięcie się,
  • upadek ze schodów,
  • wypadki wynikające z braku stosownej odzieży ochronnej,
  • urazy wynikające z braku odpowiedniego przeszkolenia,
  • choroby zawodowe,
  • wypadki spowodowane przez innego pracownika.

W części tych przypadków warunkiem otrzymania rekompensaty jest wina pracodawcy lub przełożonego, np. poprzez brak przeszkolenia pracowników w zakresie BHP czy obsługi maszyn. Ta sama zasada dotyczy odzieży ochronnej – odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy pracodawca w ogóle nie zapewni nam wymaganych środków ochrony osobistej. Jeśli natomiast otrzymamy odzież, ale nie założymy jej z własnej winy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty.

Wypadki w UK – wypadki w miejscach publicznych

O odszkodowanie mogą ubiegać się także osoby, które uległy wypadkowi w miejscu publicznym. Pod tym pojęciem kryją się także instytucje i firmy, które należą do prywatnych przedsiębiorców. Zgodnie z brytyjskim prawem, odpowiedzialność za stan mienia ponosi jego właściciel. Przykładowymi zdarzeniami, podlegającymi wypłacie rekompensaty, mogą być:

  • poślizgnięcie się w supermarkecie,
  • potknięcie na nierównym chodniku,
  • uszkodzenia ciała powstałe w wyniku zawalenia się części budynku.

Zasada ta może jednak nie znaleźć zastosowania, jeśli zarządca poinformował innych o zagrożeniu (np. oznaczył uszkodzony sprzęt na siłowni), a poszkodowana osoba zignorowała ostrzeżenia (np. wykonując na tym sprzęcie ćwiczenia), wskutek czego doszło do wypadku. W tej sytuacji firma ubezpieczeniowa uzna, że poszkodowany sam ponosi odpowiedzialność za zdarzenie.

Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić Wam jakie sytuacje podlegają wypłacie odszkodowania. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w swojej sprawie – skontaktuj się z nami.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek