Kiedy nie mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Wszystkim klientom doradzamy, by nie poddawali się w walce o odszkodowanie. Jest jednak kilka sytuacji, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają rozpoczęcie procesu. Sprawdź kiedy nie możesz ubiegać się o zadośćuczynienie z tytułu poniesionych szkód.

1. Przekroczenie terminu

Zgodnie z brytyjskim prawem, poszkodowany może rozpocząć postępowanie odszkodowawcze do 3 lat od daty wypadku. Jeśli przekroczymy ten termin, sprawa zostanie automatycznie odrzucona. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku osób niepełnoletnich – jeśli rodzice czy prawni opiekunowie nie wystąpili o odszkodowanie w Twoim imieniu, możesz się o nie ubiegać do 3 lat od dnia ukończenia 18. roku życia.

2. Brak wystarczających dowodów

Sytuacja, w której nie mamy wystarczających dowodów, potwierdzających winę lub zaniedbanie  strony przeciwnej. Pamiętajmy, że ubezpieczycielowi sprawcy zależy na tym, by nie wypłacać odszkodowania – dlatego jeśli nie będzie jasnych dowodów jego odpowiedzialności za wypadek, prawdopodobnie rozpocznie ustalanie okoliczności zdarzenia na własną rękę. A wtedy może uznać, że zaniedbań nie było.

3. Złamanie przepisów

Chodzi o wszystkie te sytuacje, kiedy zostaliśmy poszkodowani w zdarzeniu, ale nie dostosowaliśmy się do obowiązujących przepisów. Czynnikiem wpływającym na zmniejszenie czy odmowę wypłaty odszkodowania może być np. wtargnięcie na pasy czy nadmierna prędkość. Jak już wspomnieliśmy wcześniej – firmy ubezpieczeniowe nie są skore do wypłaty odszkodowań, dlatego dokładnie będą sprawdzać czy ich klient ponosi całkowitą winę za szkodę.

Problem z uzyskaniem odszkodowania mogą mieć także osoby, które były pasażerami w samochodzie sprawcy, a kierowca nie miał uprawnień do kierowania pojazdem lub był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

4. Mała kwota odszkodowania

Jeśli wysokość odszkodowania nie wyniesie więcej niż £1,000, sprawa zostanie zakwalifikowana jako drobne roszczenie. W tej sytuacji sąd nie nakaże sprawcy pokrycia kosztów Twojego prawnika. Zalecamy, aby postępowanie rozstrzygnąć przez small-claims court – organem sądowym, który rozstrzyga sprawy między prywatnymi stronami.

Co warto wiedzieć?

Wiele osób rezygnuje z wszczęcia postępowania odszkodowawczego z obawy o to, że sprawa będzie trwała bardzo długo i konieczne będzie rozstrzygnięcie jej w sądzie. Od wielu lat zajmujemy się odszkodowaniami i wiemy, że w rzeczywistości wygląda to inaczej. Ubezpieczyciele obawiają się przejścia sprawy na drogę sądową, bo to pochłania czas oraz pieniądze.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której ubezpieczyciel sprawcy uzna, że na podstawie dostarczonych dowodów nie może uznać winy swojego klienta. Rozstrzygnięcie w sądzie może mieć też miejsce wtedy, gdy niemożliwe będzie ustalenie kwoty odszkodowania poprzez ugodę.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek