Rodzaje ciężkich obrażeń i odszkodowań za takie obrażenia

Konsekwencje ciężkich obrażeń ciała często sięgają znacznie dalej niż cierpienie fizyczne. Urazom takim towarzyszą także zmiany w psychice, jak i w życiu codziennym osoby poszkodowanej. Może pojawić się depresja, utrata płynności finansowej (spowodowana wydatkami na leczenie oraz niemożnością kontynuowania pracy zawodowej), problemy w relacjach z bliskimi. Dlatego, jeśli doznałeś/-aś ciężkich obrażeń, nie bój się prosić o pomoc specjalistów. Nasza kancelaria pomoże Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania, które zminimalizuje konsekwencje doznanego urazu.

Co rozumiemy pod pojęciem ciężkich obrażeń?

Najogólniej mówiąc, są to urazy, które spowodowały znaczne obniżenie jakości życia osoby poszkodowanej oraz jej niezdolność do pracy czy też ograniczenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania. To również obrażenia, w następstwie których poszkodowany zmaga się z długotrwałym bólem oraz wymaga stałej opieki.

Wśród najczęstszych, ciężkich obrażeń należy wymienić:

• urazy głowy,
• uszkodzenia kręgosłupa,
• uszkodzenia wzroku,
• złamania kości,
• amputacje,
• poparzenia,
• uszkodzenia organów wewnętrznych.

Rodzaje odszkodowań za ciężkie obrażenia

Konsekwencje wypadków dotykają zarówno sferę zdrowotną, finansową, jak i psychologiczną. Dlatego osoby poszkodowane mogą ubiegać się o odszkodowania, które zrekompensują nie tylko poniesione straty finansowe, ale i ból – zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Można starać się o następujące rodzaje odszkodowań:

• z tytułu utraty dochodu – w sytuacji gdy poszkodowany tymczasowo bądź trwale utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej,
• z tytułu poniesionych kosztów medycznych – koszty świadczeń lekarskich, hospitalizacji, leków, rehabilitacji, wynajęcia pielęgniarki, kupna wózka inwalidzkiego, itp.,
• z tytułu bezpłatnej opieki sprawowanej przez bliskich – jako zwrot za czas poświęcony na opiekę, a także zwrot kosztów transportu poszkodowanego do lekarza, na rehabilitacje, itp.,
• z tytułu poniesionego bólu i cierpienia, a także urazu psychicznego – jako rekompensata za ból związany z wypadkiem, jak i odczuwany podczas późniejszej rehabilitacji, a także pojawiający się po wypadku niepokój emocjonalny, strach czy smutek,
• z tytułu negatywnego wpływu wypadku na najbliższą rodzinę poszkodowanego – gdy w wyniku wypadku znacznie pogorszyła się sytuacja finansowa rodziny (szczególnie w sytuacji, gdy był on jedynym żywicielem rodziny).

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek