Praktyki stosowane przez ubezpieczalnie

Jedną z najważniejszych zasad w trakcie prowadzenia roszczenia o odszkodowanie jest szczerość osoby wnoszącej wniosek o odszkodowanie. Jakakolwiek rozbieżność w sprawie lub niezgodna z prawdą informacja zawarta np. raporcie medycznym może stanowić podstawę do postawienia zarzutu fundamentalnej nieuczciwości i tym samym odrzucenia całego roszczenia. Co więcej, ubezpieczyciel może zażądać pokrycia kosztów poniesionych na skutek działania w sprawie.

Obecnie ubezpieczyciele bardzo szczegółowo weryfikują podstawę oraz spójność zgłaszanych roszczeń. Coraz więcej ubezpieczalni przegląda portale społecznościowe, sprawdzając profile osób wnoszących roszczenia. Sprawdzają udostępniane zdjęcia, informacje oraz relacje. Jeśli ubiegamy się o odszkodowanie za ból i cierpienie powypadkowe, a na naszym profilu pojawi się np. fotografia przedstawiająca nas aktywnie spędzających czas na siłowni czy grających w kręgle, możemy spodziewać się, że element ten zostanie wykorzystany przeciwko nam. Ubezpieczalnie również coraz częściej korzystają z usług detektywistycznych, aby uzyskać dowody na potwierdzenie nieuczciwości. Wynajęty detektyw wykonuje serię zdjęć lub filmów ukazujących poszkodowanego w niekorzystnych sytuacjach, które mają udowodnić sprzeczną ze zgłoszoną naturę obrażeń poszkodowanego. Nagrania mogą dotyczyć spędzania przez poszkodowanego czasu wolnego, ale również wykonywania obowiązków życia codziennego np. noszenia ciężkich siatek z zakupami czy wymiany koła w samochodzie. Należy zaznaczyć, że treści publikowane na portalach społecznościowych oraz nagrania stają się potężnymi narzędziami do weryfikacji rzeczywistej sytuacji osoby starającej się o odszkodowanie, oraz innych osób związanych z roszczeniem.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek