Uraz oczu

Stare przysłowie mówi: “Oczy są oknem duszy”. Podtrzymaniu kontaktu wzrokowego przypisuje się sukces w kontaktach biznesowych. Często również rodzice mają nadzieję na to, iż ich pociechy odziedziczą ich wzrok lub kolor oczu. Jak widać wzrok odgrywa znaczącą rolę w każdym aspekcie naszego życia – dlatego też, jeżeli dojdzie do jego uszkodzenia, ma to z reguły tragiczne konsekwencje.

Oko jest złożonym organem optycznym; przy pomocy pary sprawnych oczu można prawidłowo oszacować głębię ostrości, dostrzec pełną gamę kolorów, ocenić odległość i prędkość,  a także koordynować wykonanie takiej czynności motorycznej jak na przykład bieganie. Złożoność struktury oka czyni je wybitnie wrażliwym; dlatego też każdy, nawet najmniejszy uraz, jakiego ono doznaje może mieć daleko idące konsekwencje.

Jak to się dzieje?

Na szczęście większość urazów oka ma charakter drugorzędny – są nimi zadrapania, rozcięcia lub też podrażnienia będące skutkiem uderzenia lub też działania innych czynników zewnętrznych. Ofiary tych urazów mogą cierpieć z powodu zaburzeń widzenia, którym może towarzyszyć uczucie bólu. Zazwyczaj obecność powyższych symptomów ma charakter przejściowy, a kwota odszkodowania waha się pomiędzy £2,500 – £5,500.

Niemniej jednak, należy pamiętać o tym, iż konsekwencje mogą mieć również dużo poważniejszy charakter. Niektóre obrażenia mogą doprowadzić do różnego stopnia utraty wzroku o charakterze tymczasowym, a nawet trwałym. Dodatkowo, w najcięższych przypadkach, które są przedstawione poniżej, może zaistnieć potrzeba usunięcia oka:

  • Oparzenia powstałe na skutek ognia
  • Uderzenie spowodowane przez obiekt poruszający się z dużą szybkością
  • Porażenie prądem
  • Kontakt z substancją chemiczną
  • Kontakt z substancją sypką np. żwirem
  • Uraz głowy
  • Urazy spowodowane wadliwą pracą poduszki powietrznej
  • Komplikacje po zabiegach laserem

Dotkliwość obrażeń oraz ich okoliczności są czynnikami decydującymi o wysokości przyznanego odszkodowania. Niemniej jednak, jeżeli wzrok w jednym z oczu zostanie trwale uszkodzony, wówczas suma zadośćuczynienia może się wahać w przedziale od £5,500 do £25,000.

W przypadku trwałej i całkowitej utraty wzroku w jednym z oczu, rekompensata może wynosić nawet £35,000. Wobec trwałej utraty wzroku w obu oczach – górna granica odszkodowania wynosi £173,000.

Nasze doświadczenie

Nasi prawnicy, którzy specjalizują się w dziedzinie zaniedbań medycznych, są znakomicie zorientowani w zakresie kompleksowego prowadzenia spraw, których celem jest otrzymanie odszkodowania pozwalającego na zakup specjalistycznego sprzętu i innych pomocy okulistycznych, które pozwolą poszkodowanemu prowadzić normalne życie.

Nasze doświadczenie pozwala nam prowadzić nawet najbardziej zawiłe sprawy, gwarantując tym samym, iż każdy jej szczegół zostanie wnikliwie zbadany. Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów, wielce prawdopodobnym jest, iż nie po raz pierwszy mają oni do czynienia z daną sprawa. Na tej podstawie dysponują rozeznaniem, na które z jej elementów należy położyć szczególny nacisk oraz jakie inne działania powinny zostać podjęte w celu zagwarantowania pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Lepiej szybko…

Niezależnie od przedmiotu sprawy, naszym głównym celem jest pomoc. Rozumiemy, iż skutki incydentu mogą mieć charakter wielowymiarowy – oddziałują nie tylko na kondycję fizyczną poszkodowanego, ale również na jego stan psychiczny, który zostaje poddany wpływowi długotrwałego stresu. Rzeczą niezmiernie trudną da poszkodowanych jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu czynności odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

W związku z powyższym, naszym zadaniem jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, by czynności odszkodowawcze były dla klienta możliwie najprostszymi i najmniej inwazyjnymi.

Podobnie jak w przypadku innych postępowań odszkodowawczych, tak i tu poszkodowani mogą obawiać się kosztów związanych z prowadzeniem sprawy. Dysponujemy szerokim wachlarzem środków, dzięki któremu jesteśmy w stanie zapewnić poszkodowanemu pełne wsparcie w trakcie trwania działań dochodzeniowych, których celem jest uzyskanie możliwie najwyższej rekompensaty.

Kolejne kroki

W regularnych odstępach czasu trafiają do nas sprawy, których przedmiotem jest uraz oczu. Jeżeli zatem uszkodzenie zostało spowodowane przez osobę trzecią, wówczas stanowi to podstawę do ubiegania się o odszkodowanie.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek