Hałas w pracy i obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

Problemy ze słuchem dotykają wielu osób pracujących w miejscach, w których poziom hałasu jest wysoki, a pracodawcy nie zapewniają koniecznych środków ochrony. Praca w głośnych miejscach jak np. fabryki, hale produkcyjne czy budowy może obciążać nasz słuch, co następnie będzie wiązać się z poważnymi konsekwencjami dotyczącymi m.in. utraty słuchu.

Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania i zmniejszania ryzyka wynikającego z pracy w głośnych warunkach. Jest on zobowiązany do podjęcia czynności w celu ograniczenia do minimum możliwości wpływania pracy w hałasie na zdrowie pracowników. Obowiązki te zostały określone w przepisach dotyczących kontroli hałasu w pracy z 2005 roku.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, pracodawcy są zobowiązani do oceny ryzyka związanego z hasałem w pracy oraz podjęcia działań w celu zmniejszenia narażenia na hałas. Jeśli nie ma możliwości wystarczającego zmniejszenia narażenia na hałas, pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki ochrony w postaci np. zatyczek lub słuchawek. Pracodawca powinien również dostarczyć swoim pracownikom odpowiednie instrukcje i szkolenia, a dodatkowo tam, gdzie istnieje zagrożenie zdrowia, powinna zostać przeprowadzona kontrola stanu zdrowia pracowników.

Pracodawca jest zobowiązany również upewnić się, że nie zostały przekroczone prawne ograniczenia narażenia na hałas. Najwyższe dopuszczalne natężenie dźwięku to 85 dB. Powyżej tej wartości pracodawca jest zobowiązany do podjęcia racjonalnych czynności w celu zmniejszenia natężenia hałasu np. zabudowanie źródeł hałasu, zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych czy zastosowanie środków ochrony indywidualnej np. stopery, czy nauszniki. Warto również wskazać, że gdy natężenie dźwięku przekracza 80 dB pracodawca musi zapewnić informacje i przeszkolenia oraz udostępnić środki ochrony indywidualnej. Istnieje również wartość, na którą żaden pracownik nie może być narażony, wynosi ona powyżej 87 dB.

Czy wiesz w jaki sposób, możesz zauważyć pojawiające się problemy ze słuchem? Poniżej znajdują się symptomy i wczesne oznaki pojawiających się problemów z utratą słuchu:

– rozmowa staje się trudna lub niemożliwa, ponieważ nie słyszysz co mówi druga osoba, również rozmowa przez telefon stanowi problem,

– bliskie osoby zwracają Ci uwagę, że telewizor, który oglądasz działa zbyt głośno,

– trudno uchwycić spółgłoski typu: t, d, s co powoduje, że mylisz podobne słowa,

– stały szum uszny, dzwonienie, gwizdanie i brzęczenie w uszach.

Jeśli jesteś osobą, która pracuje w głośnym miejscu i zauważyłeś którykolwiek z niepokojących symptomów, koniecznie udaj się do lekarza. Może to być odpowiedni momentu, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się słuchu.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek