Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie w UK, jeśli częściowo przyczyniłem się do wypadku?

Zaniedbanie wspólne, czyli contributory negligence oznacza, że osoba poszkodowana w wypadku częściowo przyczyniła się do powstania swoich obrażeń poprzez niewłaściwe zachowanie lub niewykonanie czynności, które mogły zapobiec wypadkowi.

Podstawą uzyskania odszkodowania jest określenie, kto jest winny temu, że doszło do wypadku. Jeśli uczestniczyłeś w wypadku drogowym, który spowodował inny kierowca, odszkodowanie uzyskasz z jego polisy, a jeśli do wypadku doszło w pracy z powodu zaniedbania ze strony pracodawcy, odszkodowanie należy Ci się z jego polisy. W sytuacji, gdy częściowo byłeś winny temu, że doszło do wypadku, wciąż możesz ubiegać się o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu. W trakcie prowadzenia sprawy zostanie ustalone w jak dużej mierze, czyli w jakim procencie przyczyniłeś się do wypadku, a tym samym powstania obrażeń. Procentowy podział odpowiedzialności ma ogromne znaczenie, ponieważ to od niego zależy jaką część odszkodowania otrzymasz. Przykładowo, jeśli zostanie ustalone, że przyczyniłeś się do wypadku w 30%, otrzymasz 70% przysługującej Ci kwoty odszkodowania.

Jako przyczynienie się do wypadku mogłoby zostać uznane, gdybyś wkroczył na przejście dla pieszych, skupiając swoją uwagę na telefonie komórkowym, a nie na tym, co dzieje się na drodze. Jeśli w tej sytuacji zostałbyś potrącony przez samochód, kierowca może wnosić o orzeczenie częściowej winy po Twojej stronie, wskazując na brak zachowania należytej ostrożności. Jeśli natomiast do wypadku doszłoby w miejscu pracy z powodu źle działającej maszyny, a Ty doznałbyś obrażeń dłoni, nie mając na sobie rękawiczek ochronnych, które zgodnie z procedurami bezpieczeństwa powinieneś mieć, wtedy również mogłoby zostać określone, że część odpowiedzialności jest po Twojej stronie. Nie oznacza to jednak, że w takich sytuacjach nie warto ubiegać się o odszkodowanie. W szczególności, gdy obrażenia powypadkowe są poważne. Jeśli doznane obrażenia są rozległe i wpływają na Twoje dotychczasowe życie, odszkodowanie może pomóc Ci w szybszym powrocie do zdrowia i unormowaniu sytuacji finansowej, która została zaburzona na skutek niemożności świadczenia pracy po wypadku.

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek