Odszkodowania powypadkowe w pracy UK

Jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii i przydarzył Ci się wypadek w pracy, to zgłoś się do nas. Nasza kancelaria odszkodowań zajmuje się udzielaniem pomocy Polakom w ubieganiu się o odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii. Możemy Ci pomóc, jeśli doznałeś obrażeń podczas wykonywania zadań na budowie, na magazynie, w fabryce, na farmie, a także w czasie jazdy na wózku widłowym. Obrażenia wynikające z powyższych sytuacji mogą być podstawą do uzyskania odpowiedniej rekompensaty. Wystarczy, że zgłosisz do nas swoją sprawę, a my zajmiemy się resztą. Dzięki temu, że jesteśmy polską kancelarią, nie musisz się o nic martwić. Zapewniamy wszystkie dokumenty w rodzimym języku, a formalności załatwiamy za Ciebie.

Najczęstsze przyczyny wypadków w pracy

Niezależnie od tego, gdzie pracujemy, możemy być narażeni na nieszczęśliwy wypadek, którego konsekwencje możemy odczuwać tymczasowo, przez dłuższy czas, a nawet do końca życia. Najczęściej do zdarzeń tych dochodzi na skutek:

 • Nieodpowiedniego przeszkolenia pracownika – na pracodawcy ciąży obowiązek przeszkolenia pracownika z zasad BHP, a także użytkowania powierzonego sprzętu. To również on odpowiada za dopuszczenie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.
 • Miejsca pracy zorganizowanego niezgodnie z przepisami – środowisko pracy musi być zorganizowane w taki sposób, by zapewnić pracownikom wygodę, a przede wszystkim bezpieczeństwo podczas wykonywanych czynności. Mowa między innymi o stabilnym rusztowaniu, zapewnieniu profesjonalnej odzieży ochronnej dopasowanej do warunków pracy, a także właściwego oświetlenia, nieograniczonego dostępu do wody mineralnej podczas upałów i nie tylko. Każde miejsce pracy powinno przejść tzw “risk assessment”.
 • Błędów innego pracownika – zdarza się, że zaniedbania ze strony innego pracownika prowadzą do wypadku, w wyniku którego cierpią inni członkowie zespołu. Zazwyczaj sytuacje te mają miejsce w przypadku zignorowania wymogu zachowania należytych środków bezpieczeństwa.
 • Wadliwego sprzętu – pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikom sprawnych urządzeń niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Przed rozpoczęciem ich użytkowania pracownicy muszą ponadto zostać szczegółowo poinstruowani, jak korzystać z maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami bezpieczeństwa. Na przełożonym ciąży również obowiązek dotrzymywania terminów przeglądów technicznych sprzętu oraz niezwłocznej naprawy w przypadku wykrycia awarii bądź jakichkolwiek nieprawidłowości w użytkowaniu.
 • Nadużyć ze strony przełożonych – zdarza się, że pracodawca nakazuje wykonanie zadań niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dopuszcza też do pracy osoby bez odpowiednich kwalifikacji czy też aktualnych badań lekarskich oraz zdolności do pracy.

ZGŁOŚ WYPADEK

Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK

Polacy często wyjeżdżają do pracy do innego kraju, jak na przykład do Anglii. Co w sytuacji, gdy do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie w obcym państwie? Jakie prawa przysługują poszkodowanemu? Warto pamiętać, że w takim przypadku obcokrajowca obowiązują takie same prawa jak Anglika. Każda osoba poszkodowana w wyniki wypadku w pracy w UK ma prawo do należnej rekompensaty. Należy jednak pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności oraz dopilnowaniu terminu – osoba poszkodowana ma zazwyczaj 3 lata na zgłoszenie roszczeń i wszczęcie postępowania.

Kiedy można starać się o odszkodowanie powypadkowe w UK?

Każda osoba poszkodowana w wypadku w pracy w Anglii ma prawo do odszkodowania. Rekompensata ta należy się zarówno w przypadku trwałej niepełnosprawności, jak i tymczasowej niedyspozycji, a także strat finansowych. Należy przy tym zaznaczyć, że odszkodowania za wypadek w pracy w UK to nie przysługują osobom, które ponoszą odpowiedzialność za dane zdarzenie – tutaj zawsze rekomendujemy aby skorzystać z naszej porady prawnej, która pomoże ustalić winę na podstawie przepisów prawa.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii?

Trudno oszacować, jaka część osób poszkodowanych zaniechała roszczeń, a nawet i nie zgłosiła wypadku w pracy. Dzieje się tak najczęściej w sytuacji nielegalnego zatrudnienia, obawy przed utratą pracy czy też nieznajomości swoich praw. A należy pamiętać, że odszkodowanie powypadkowe to prawo każdego poszkodowanego w wyniku niezawinionego przez niego zdarzenia i warto dochodzić swoich praw. Pomocą służy kancelaria odszkodowań świadcząca usługi na zasadzie „no win – no fee” (co oznacza, że honorarium pobierane jest dopiero po wygranej sprawie).

By uzyskać odszkodowanie powypadkowe w pracy w UK, należy zadbać o odpowiednie materiały dowodowe, które potwierdzą okoliczności zdarzenia oraz doznane urazy bądź inne szkody. Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie czynności, o których powinien pamiętać każdy poszkodowany.

 1. Zgłoś wypadek przełożonemu i dopilnuj, by wpisał on zdarzenie do tzw. Accident Report Books, czyli księgi wypadków (warunek nie jest konieczny ale pomocny).
 2. Jeśli jest taka możliwość, spisz dane świadków oraz zrób zdjęcia potwierdzające okoliczności zdarzenia (jeśli Twój stan na to nie pozwoli, możesz poprosić o to osoby trzecie).
 3. Nie podpisuj żadnych oświadczeń i dokumentów, których treść jest dla niezrozumiała bądź budzi jakiekolwiek wątpliwości.
 4. Jeśli zdarzenie nie wymagało wezwania pogotowia, niezwłocznie udaj się do lekarza pierwszego kontaktu bądź szpitala. To bardzo ważne, ponieważ niektóre urazy mogą początkowo nie dawać żadnych objawów. Ponadto konsultacja lekarska zostanie wpisana do Twojej historii medycznej, co może być pomocne przy dochodzeniu roszczeń.
 5. Zgłoś prawo do należnego odszkodowania pod numerm 0161 791 4669 (jego wypłata należy do obowiązków każdego pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela). Pamiętaj, że na zgłoszenie roszczenia masz 3 lata od dnia wypadku w pracy w UK.
 6. Jeśli nie znasz dobrze języka angielskiego, nie orientujesz się w regulacjach prawnych w Anglii bądź Twój pracodawca uchyla się od obowiązku wypłaty rekompensaty, skorzystaj z naszej pomocy kancelarii odszkodowań, która w Twoim imieniu zajmie się dochodzeniem Twoich praw.

Zapoznaj się z poniżej przedstawionymi, przykładowymi sytuacjami, w których można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii.

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek