Odszkodowanie za wypadek dla dziecka

Wszystkie dzieci czyli osoby poniżej 18 roku życia także mogą starać się o odszkodowanie z powodu wypadku. Nie zawsze jednoznacznie można stwierdzić czy dziecko doznało obrażeń powypadkowych, szczególnie jeśli ma dopiero kilkanaście miesięcy lub parę lat. W związku z powyższym należy obserwować dziecko oraz porównać jego zachowanie do sytuacji sprzed wypadku. Problemy ze snem, rozdrażnienie czy zwiększona płaczliwość może być przyczyną dyskomfortu lub bólu powstałego po zdarzeniu. Dzieci mogą także odczuwać strach czy lęk przed jazdą samochodem jeśli były uczestnikami wypadku komunikacyjnego.

Kto może starać się o odszkodowanie w imieniu dziecka?

Proces odszkodowawczy w Wielkiej Brytanii dla osoby niepełnoletniej jest prowadzony przez tzw Litigation Friend. Zazwyczaj jest to rodzic lub opiekun prawny. Osoba ta musi działać w najlepszym interesie dziecka co do uzgadniania wszelkich roszczeń o odszkodowanie.

Kto otrzymuje odszkodowanie dla dziecka?

Sposób wypłaty odszkodowania dla dziecka jest ustalany przez stronę przeciwną. W większości przypadków ubezpieczalnia wymaga aby wypłata odszkodowania oraz szacowanie jego wysokości zostało ustalone na zasadzie ‘Court Approval’. W tym wypadku pieniądze trafiają na specjalne konto do którego dziecko ma dostęp dopiero po osiągnięciu pełnoletności. Czasem jest to jednak możliwe aby ‘Litigation Friend’ otrzymał odszkodowanie w imieniu dziecka na zasadzie ‘Parental Indemnity’.

Co to jest Parental Indemnity?

Jest to sposób wypłaty odszkodowania gdzie rodzic lub opiekun podpisuje formularz odpowiedzialności cywilnej zgadzając się na przyjęcie odszkodowania w imieniu dziecka. Następuje wtedy pełne zwolnienie strony przeciwnej czy ubezpieczalni od przyszłych ewentualnych roszczeń ze strony dziecka. Po zawarciu powyższej umowy odszkodowanie dla dziecka wypłacane jest opiekunowi. Należy pamiętać, iż dziecko po ukończeniu 18tego roku życia może wnieść skargę za ewentualne zaniedbania przeciwko opiekunowi, gdyż to on akceptuje wysokość odszkodowania w imieniu dziecka.

Co to jest ‘Court Approval’?

Jest to sposób szacowania wysokości odszkodowania oraz jego wypłaty, który odbywa się za zatwierdzeniem sądu. Trybunał musi upewnić się, że oferta odszkodowania jest rozsądna i uczciwa w stosunku do obrażeń dziecka. Na krótkim przesłuchaniu pod okiem sędziego zostają przedstawione wszystkie szczegóły roszczenia oraz dowody medyczne dotyczące sprawy. Następnie szacowana jest wysokość sumy odszkodowania, która wpłacana jest na specjalne konto dla dziecka. Dziecko będzie miało dostęp do pieniędzy po ukończeniu pełnoletności.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek