Czym jest wypadek w pracy?

Wypadkiem przy pracy w UK jest zdarzenie, którego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, wywołane przyczynami zewnętrznymi. Jeżeli pracownik nie miał wpływu na wypadek, do którego doszło w wyniku zaniedbania pracodawcy istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie. 

Jakie okoliczności uważane są za wypadek przy pracy?

O odszkodowanie za wypadek przy pracy może starać się pracownik, który w momencie zdarzenia wykonywał zadanie z polecenia swojego przełożonego. Dotyczy to również sprzątania po ukończonym zadaniu terenu zagrożonego niebezpieczeństwem, nawet bez polecenia, ale wykonywanego na rzecz pracodawcy i pod jego nadzorem. O odszkodowanie również można się ubiegać jeżeli do wypadku dochodzi wskutek nieuwagi lub niedoświadczenia współpracowników, którzy przyczynili się do nieszczęśliwego zdarzenia.

Wypadek może być również spowodowany pośrednio przez pracodawcę. Do takiego zdarzenia dochodzi, kiedy ekipa jest nieprzeszkolona i nie ma wyznaczonych instrukcji np. na budowie lub przy produkcji, co może stanowić zagrożenie życia pracownika. Podobną przyczyną może być nieodpowiedni strój chroniący przed urazami np. brak zapewnionego kasku i butów roboczych podczas pracy na budowie lub nieodpowiednie zabezpieczenie pracownika wykonującego obowiązki na wysokości.

Innym powodem wypadków podczas pracy może być również wadliwy sprzęt, nie poddany czasowej inspekcji lub posiadający nienaprawione usterki.

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

Wyróżnia się trzy rodzaje wypadków przy pracy. Pierwszym jest wypadek lekki, który nie wymaga pomocy medycznej. Wypadek ciężki niesie za sobą obrażenia rozległe, mogące mieć skutki na całe życie między innymi utrata wzroku, słuchu, kończyn, oszpecenie lub choroby trwałe występujące w efekcie wykonywanej pracy. Mianem wypadku śmiertelnego określa się zdarzenie będące przyczyną śmierci pracownika.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek