Komisja lekarska odszkodowanie UK – o czym warto pamiętać i co powiedzieć?

komisja lekarska uk

Spotkanie medyczne z ekspertem, czyli komisja lekarska, jest jednym z najistotniejszych etapów sprawy o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Bezpośrednie spotkanie z lekarzem stwarza możliwość do przekazania szczegółów dotyczących konsekwencji, jakie wypadek spowodował w naszym życiu. Od ilości i jakości przekazanych informacji zależy to, czy lekarz przedstawi trafną opinię w zakresie wpływu wypadku na nasze życie i zdrowie. Jako kancelaria będziemy mogli oszacować wysokość Twojego roszczenia za bóle i cierpienie, dzięki opinii takiego eksperta.

Jednak, za nim przejedziemy do wskazówek dotyczących odbywania komisji lekarskich, odpowiemy na parę pytań w zakresie ich aranżowania oraz roli, którą stanowią w procesie uzyskiwania odszkodowania od ubezpieczalni.

Kto umawia komisję lekarską w UK?

Komisja lekarska w sprawie o odszkodowanie prowadzonej przez naszą kancelarię aranżowana jest przez prawnika.

Kto opłaca koszt komisji lekarskiej w UK?

Koszt spotkania zostanie dodany do kosztów prowadzenia sprawy o odszkodowanie. Po pozytywnym zakończeniu sprawy koszty zostaną opłacone przez stronę przeciwną.

Jakiej specjalizacji lekarz będzie na spotkaniu?

Zależy to od tego, jakie symptomy zostaną zgłoszone w sprawie odszkodowania. Może być to lekarz GP odpowiednio uprawniony do wykonywania komisji lekarskiej oraz przygotowywania medyczno-prawnych raportów. Możemy także umówić dla Ciebie: ortopedów, chirurgów plastycznych, psychologów lub lekarzy innych specjalizacji, jeśli jest to konieczne, bądź wskazane.

ZGŁOŚ WYPADEK

komisja lekarze uk

Jaki jest cel mojej wizyty na komisji lekarskiej?

Celem jest wystosowanie przez lekarza raportu medycznego, w którym zostanie wydana opinia na temat:

 • szacowanego okresu powrotu do zdrowia,
 • rekomendowanego badania lub leczenia mającego na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanego,
 • konieczności spotkania z lekarzem specjalistą,
 • potrzeby uzyskania historii leczenia w celu interpretacji dokumentacji medycznej w raporcie

Zadaniem lekarza na spotkaniu medycznym nie jest leczenie poszkodowanego.

Jak wygląda oraz ile trwa komisja lekarska w sprawie odszkodowania w UK?

W trakcie spotkania w gabinecie, lekarz zadaje poszkodowanemu pytania dotyczące symptomów – podobnie jak na wizycie u lekarza rodzinnego (GP). Odbywa się także proste badanie mające na celu ustalenie natężenia i dokładnego umiejscowienia zgłaszanego bólu.

Taka rozmowa trwa około 15-60 minut w zależności od stopnia skomplikowania zgłoszonych symptomów powypadkowych. Czasami komisje lekarskie aranżowane są w szpitalach, dlatego zapoznaj się dokładnie z miejscem wizyty (departament, recepcja). Bez względu na lokalizację spotkania, przyjdź minimum 15 minut wcześniej przed ustaloną godziną.

Czy mogę zmienić datę lub miejsce spotkania?

Tak jest to możliwe.

Obawiam się, że lekarz mnie nie zrozumie oraz że zapomnę o czymś powiedzieć. Co w takiej sytuacji?

Ważne, aby przygotować się do komisji lekarskiej, a nawet sporządzić notatki zawierające listę symptomów, dat wizyt oraz leczenia, jeśli takie miało miejsce. Wszystkie informacje mogą mieć wpływ na wysokość odszkodowania. Jeśli okaże się, że zapomniałeś o czymś poinformować lekarza, będziesz mieć okazje powiadomić nas o tym podczas przeglądania raportu medycznego z komisji.

Czy lekarz będzie miał dostęp do mojej dokumentacji medycznej?

W zależności od zgłoszonych symptomów powypadkowych lekarz może poprosić o historię medyczną przed lub po spotkaniu. Dokumentacja medyczna będzie uzyskana przez naszą kancelarię w Twoim imieniu. Jednak, jeśli leczenie lub konsultacje medyczne odbyły się poza granicami Wielkiej Brytanii, prosimy o dostarczenie dokumentacji do naszego biura (emailem lub pocztą tradycyjną). Warto zapisać sobie daty spotkań z lekarzami lub daty badań, aby poinformować o nich lekarza na spotkaniu.

Czy firma ubezpieczeniowa może podważyć komisję lekarską?

Firma ubezpieczeniowa ma prawo powołać innego, niezależnego eksperta medycznego, który wyda drugi raport medyczny. Taka sytuacja ma miejsce niezwykle rzadko, ponieważ każdy ekspert medyczny jest niezależnym lekarzem, który wydając opinię, odpowiada również przed sądem.

Czy można przeprowadzić spotkanie online?

Tak, istnieje taka możliwość w przypadku gdy Twoja sprawa nie może być kontynuowana w inny sposób. Bardzo ważne, abyś poinformował nas jak najszybciej o takiej potrzebie. Kontakt do naszej kancelarii znajdziesz tutaj.

O czym warto pamiętać i co powiedzieć na komisji lekarskiej?

Z doświadczenia wiemy, że od czasu wypadku do spotkania może minąć trochę czasu i możesz zapomnieć o istotnych dla lekarza kwestiach, które mogą mieć wpływ na wysokość odszkodowania. Dlatego rekomendujemy, aby zrobić sobie notatki lub przed spotkaniem przypomnieć sobie wszystkie najważniejsze informacje:

Wpływ obrażeń na nasze zdrowie:

 • należy pokazać lekarzowi wszystkie widoczne na naszej skórze uszkodzenia w tym: siniaki, blizny i inne, jeśli takie powstały po wypadku. Do uzyskania odszkodowania w UK kwalifikuje się każdy odczuwany ból w tym np. naderwanie mięśnia, uraz tkanki miękkiej. Odszkodowanie otrzymuje się za tzw. PSLA – ból, cierpienie oraz utrata udogodnień.
 • należy zgłosić każdy nawet najmniejszy ból, w tym każdy, który już minął, a powstał w wyniku wypadku.
 • jeśli odczuwamy problemy psychologiczne np. problemy ze snem, koncentracją, odczuwamy lęki należy poinformować o tym lekarza.

Nie wolno się obawiać lub wstydzić, mówić o zaobserwowanych symptomach incydentu. Nie można również liczyć na to, iż lekarz będzie „ciągnął nas za język” i na podstawie jedynie zadawanych pytań wyda korzystną dla nas opinię. Komunikaty wysyłane przez specjalistę – zarówno te werbalne, jak i niewerbalne – mają z reguły charakter zdawkowy i nie są w stanie całkowicie odzwierciedlić położenia, w którym znaleźliśmy się w wyniku wypadku. Zamiast tego należy przejąć inicjatywę i możliwie najszerzej – ale wciąż konkretnie – opisywać stan zdrowia. Im większa ilość informacji zostanie przekazana badającemu nas lekarzowi, tym więcej otrzyma on argumentów do wydania adekwatnego orzeczenia.

Wpływ obrażeń nie tylko fizycznych, ale i psychicznych na nasze życie codzienne:

 • komplikacje w pełnieniu obowiązków i czynności zawodowych, jakie powstały w rezultacie zdarzenia,
 • powypadkowe trudności w pełnieniu obowiązków domowych lub sprawowaniu w opieki nad dzieckiem,
 • wszystkie formy pomocy i opieki, jakie zostały otrzymane zarówno po jak i w wyniku incydentu w tym od rodziny i znajomych,
 • wpływ obrażeń na zajęcia sportowe oraz życie towarzyskie, w których udział został nam skutecznie uniemożliwiony,
 • wpływ na poruszanie się samochodem w charakterze kierowcy lub pasażera,
 • wpływ zdarzenia na nasze zainteresowania lub hobby.

Nasza historia medyczna:

 • Niezbędne jest, aby poinformować eksperta o wszystkich poprzednich wypadkach, niezależnie od tego, czy miały one bezpośredni związek z wypadkiem, czy nie. W przypadku próby zatajenia lub wprowadzenia lekarza w błąd strona przeciwna dysponuje szeroką gamą środków pozwalających na odtworzenie i zweryfikowanie historii medycznej. Jeżeli zatem okaże się, iż dostarczone informacje rozminęły się z prawdą, wówczas może to mieć negatywny wpływ zarówno na sprawę roszczeniową, jak i na wysokość otrzymanej kompensaty.
 • Należy poinformować lekarza o odczuwaniu przed wypadkowych bóli i symptomów, które dotyczą bóli powypadkowych.
 • Poszkodowany powinien poinformować lekarza o datach wizyt lekarskich w szpitalach i prywatnych placówkach medycznych oraz badaniach i odbytym leczeniu. Dzięki tym informacjom lekarz oceni konieczność uzyskania szczegółowej dokumentacji medycznej.
 • Jeśli jest to Twoja kolejna komisja lekarska, należy dodatkowo zapoznać się z wcześniejszymi raportami medycznymi, które otrzymałeś, aby nie pominąć żadnego obrażenia omawianego na wcześniejszej komisji lekarskiej. Lekarz na drugim spotkaniu medycznym np. specjalista innej dziedziny będzie oczekiwał, że osoba poszkodowana wymieni wszystkie symptomy i bóle, które miały miejsce po wypadku, czyli te, które zostały zgłoszone na pierwszej komisji.

Inne ważne kwestie:

 • Należy upewnić się, iż lekarz w pełni poprawnie zrozumiał sens naszej wypowiedzi i bazując na niej, sporządził raport dokładnie ilustrujący nasz stan zdrowia. Za podstawę do wypłaty świadczeń lub kompensaty strat poniesionych wskutek wypadku uważa się jedynie informacje zawarte w raporcie medycznym.
 • Jedynym przedmiotem zainteresowania lekarza jest otrzymanie od poszkodowanego jasnego opisu stanu jego zdrowia – nie należy w trakcie rozmowy z lekarzem poruszać żadnych kwestii związanych z odpowiedzialnością prawną za wypadek.
 • Należy przede wszystkim pamiętać, iż nie wolno odpowiadać na pytania, których nie rozumiemy lub których treść budzi nasze wątpliwości.
 • Ważne jest, aby pamiętać, że raport medyczny jest ewidencją podczas procedur sądowych (jeśli takie okażą się niezbędne).
Jaki będzie kolejny krok w sprawie?

Po spotkaniu z lekarzem prześlemy do Ciebie kopię raportu medycznego. Należy pamiętać, aby po jej otrzymaniu dokładnie sprawdzić treść dokumentu i upewnić się, iż zostały w niej uwzględnione wszystkie opisane na komisji symptomy i skutki odniesionego urazu. Jest to o tyle ważne, iż raport medyczny stanowi główny dowód w sprawie. Jeżeli zgodzisz się z raportem, a następnie okaże się on niezgodny z faktami, to do jego treści nie będzie można już wnieść żadnych zmian lub poprawek, nawet jeżeli będzie to działać na Twoją niekorzyść.

Jeśli jesteś poszkodowany w wyniku wypadku w miejscu publicznym, w pracy czy na drodze pamiętaj, że możesz ubiegać się o odszkodowanie. Zadzwoń lub napisz do nas, aby zgłosić sprawę. Przygotujemy dla Ciebie wniosek i sprawdzimy jakie odszkodowanie Ci się należy. Każdy prawnik, który prowadzi sprawy w naszej kancelarii, posiada minimum 8 lat doświadczenia w sprawach o odszkodowania za wypadek w UK.

Dlaczego powinieneś ubiegać się z nami o rekompensatę:

Polska kancelaria

Jesteśmy polsko-angielską kancelarią regulowaną przez Solicitors Authority Regulation w Wielkiej Brytanii

Negocjujemy gotówkę

Negocjujemy w imieniu Klienta wypłatę odszkodowania w formie gotówkowej również za uszkodzenia pojazdu

Wieloletni profesjonaliści

Nasz zespół tworzą jedynie prawnicy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i tylko oni prowadzą sprawy

NO-WIN NO-FEE

Prowadzimy Twoją sprawę w oparciu o przyjazną zasadę No Win No Fee czyli nie wygramy, nie płacisz!

Obsługa po polsku

Kompleksowa oraz profesjonalna obsługa w języku polskim (w trakcie komisji lekarskiej także)

Szybkość w działaniu

Minimalny czas trwania procesu odszkodowawczego (nasz cel to 3 miesiące)

Bez excessu

Dzięki nam otrzymasz należne Ci odszkodowanie, a także pojazd zastępczy nie płacąc excessu!

Tłumaczymy dokumenty

Tłumaczymy niezbędne dokumenty odszkodowawcze, tak abyś miał(a) pełną kontrolę nad prowadzoną sprawą

Zawsze jesteśmy obok

Pomagamy załatwić sprawy związane z ubezpieczalnią w sprawie odszkodowania w imieniu naszego Klienta

Czy wiesz, że Tobie też należy się odszkodowanie?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek