Amputacje

Amputacja, nawet gdy zostaje przeprowadzona w słusznym celu i poprawnych warunkach, zawsze oznacza gwałtowny zwrot w życiu pacjenta. Po pierwsze, czasochłonna i wymagająca cierpliwości zmiana stylu życia, spowodowana przymusem dostosowania się do nowych okoliczności może przyczynić się do narastania frustracji u poszkodowanego. Przeprowadzenie amputacji może nieść ze sobą również konsekwencje finansowe, takie jak zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia domowego. Możliwym jest, iż po przeprowadzeniu zabiegu pacjent będzie zmuszony do skorzystania ze specjalistycznej i drogiej protezy, rehabilitacji, prywatnej opieki medycznej lub domowej.

Na nieszczęście, niektórych z przeprowadzanych operacji można było zawczasu uniknąć. Często, wobec traumatyczności przeżyć związanych ze zdarzeniem, które doprowadziło do konieczności amputacji, informacja o braku zasadności zabiegu odjęcia kończyny doprowadza pacjenta do poczucia rozpaczy i goryczy.

Jak to się dzieje?

W niektórych przypadkach, takich jak opóźnienia w diagnozowaniu raka, problemy naczyniowe u cierpiących na cukrzycę będące przyczyną infekcji itp., mogą stać się przyczyną amputacji kończyn, które mogłyby zostać uratowane, jeżeli w porę zastosowano by odpowiednie leczenie.

W związku z tym, iż diagnozowanie nie pozostawia jakiegokolwiek miejsca na błąd, w przypadku udowodnienia zaistnienia zaniedbania medycznego ofiary nieuzasadnionych amputacji mogą wystąpić z wnioskiem o zadośćuczynienie. Jeżeli proces odszkodowawczy zakończy się sukcesem, wówczas otrzymana w jego wyniku suma pomoże poszkodowanemu złagodzić poniesiony stres, pokryć koszty zakupu niezbędnego sprzętu i opieki medycznej, a także skupić się na rehabilitacji i jak najszybszym powrocie do normalnego trybu życia.

Nasze doświadczenie w sprawach o nieuzasadnione amputacje

Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących odszkodowań z racji nieuzasadnionego przeprowadzenia amputacji, całkiem możliwym jest, iż dopiero co przyjęta sprawa okaże się podobną do innej, już zakończonej. Na tej podstawie nasi eksperci mogą skupić się na kluczowych zagadnieniach medycznych oraz na zebraniu wymaganych dowodów, zapewniając tym samym osiągnięcie pożądanego i pomyślnego skutku procesu odszkodowawczego. Oznacza to, iż w czasie dochodzenia odszkodowawczego zostaną zbadane w najbardziej drobiazgowy sposób wszystkie szczegóły związane ze sprawą.

Jak najszybciej…

Jeżeli przeprowadzonej już amputacji można było uniknąć, ważnym jest, aby ofiara takiego zaniedbania zskontaktowała się z naszym biurem jak najszybciej. Dzięki otrzymanym w wyniku dochodzenia odszkodowaniu, możliwym będzie otrzymanie dostępu do najlepszej rehabilitacji oraz zakup sprzętu, który pozwoli na nowo cieszyć się pełnią życia.

Niektóre z ofiar nieuzasadnionych amputacji obawiają się kosztów związanych z wszczęciem postępowania, dlatego też głównym zadaniem naszych specjalistów jest zapewnienie pomocy oraz wsparcia, które najzwyczajniej w świecie im przysługują. Dodatkowo poczuwamy się do obowiązku uczynienia wszystkiego, co w naszej mocy, by sprawa została rozstrzygnięta w sposób najbardziej korzystny dla poszkodowanego.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Podaj swój nr telefonu

Zgłoś wypadek